AKCEPT a.s – Váš odborník na izolace

AKCEPT působí na trhu v České a Slovenské republice jako významný dodavatel izolačních materiálů: asfaltové pásy a PVC fólie) pro zemní izolace, mosty, viadukty, střešní konstrukce, terasy, balkóny, bazény atd.

Hydroizolace

Hydroizolací se snažíme zamezit škodlivým účinkům vody na jednotlivé části stavby. Stavby jsou vystaveny působením vody v různých podobách, ať již se jedná o povrchovou nebo podpovrchovou vodu.
Hydroizolace dělíme podle umístění ve stavbě:
1. Hydroizolace střechy – Nepochybně nejdůležitější hydroizolací stavby
2. Hydroizolace stěn :
a) hydroizolace vnější stěnové konstrukce v nadzemní a podzemní části objektu
b) hydroizolace stěnové konstrukce vnitřní
Dále rozlišujeme hydroizolace spodní stavby proti spodní vodě a hydroizolace bazénů
Vhodně zvolená hydroizolace a její správná realizace jsou důležité faktory ovlivňující životnost celé stavby.

Izolace

Izolace spodních staveb proti vlhkosti, vodě a radonu v našich klimatických podmínkách vychází ze situace dané stavby – z jejího půdorysu, umístění v terénu a také v neposlední řadě na výsledku radonového měření. Dle výsledků měření a již zmíněných podmínek zvolíme správnou skladbu hydroizolačního souvrství a řešení všech detailů, aby byl zaručen funkční izolační systém po celou dobu životnosti stavby.

Izolační systémy pro izolace proti zemní vlhkosti a proti tlakové vodě jsou různé, s odlišnými nároky na jejich vlastnosti. V případě izolace proti radonu jsou nároky na ochranu staveb také jiné.
Nejvyšší požadavky na hydroizolaci jsou v případě zakládání pod hladinou spodní vody, kde je nepropustné podloží. V případě propustného a suchého podloží musíme dbát na vyšší ochranu proti propustnosti radonu.

Tepelná izolace poskytuje záruku příjemného prostředí, kde není zima ani horko. Tepelná izolace zajišťuje úsporu nákladů. Více informací naleznete na stránce Zateplení střechy

Hydroizolační fólie

Stavební izolační fólie z měkčeného PVC

Technické parametry fóliových materiálů:

  1. Vysoká pružnost
  2. Plošná stabilita
  3. Ochranná účinnost proti působení radonu z podloží společně s velmi dobrou zpracovatelností i za nízkých teplot

– dávají těmto materiálům velké množství použití ve stavebnictví. Více podrobností na stránce Hydroizolační fólie

 Asfaltové pásy

Asfaltové izolační pásy dělíme na:

  1. modifikované asfaltové pásy
  2. oxidované asfaltové pásy

 

1. Modifikované asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou upravenou pro hydroizolační účely modifikačními přísadami. Modifikací asfaltových pásů se rozumí taková úprava, při které se asfalty mísí s vhodnými látkami organického polymerního původu za účelem úpravy jejich reologických vlastností. Cílem modifikace asfaltové hmoty modifikovaných asfaltových pásů je zvětšit rozmezí jejich použitelnosti, tj. odstranit nebo snížit křehkost asfaltů při teplotách pod 0° C a na druhé straně omezit stékavost při vyšších teplotách.

2. Oxidované asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou připravenou pro hydroizolační účely oxidací ropných surovin vzduchem (též „foukaný asfalt“).
Tažnost oxidovaných asfaltových pásů dosahuje v závislosti na typu nosné vložky přibližně 2 – 7 %. Časem nebo vlivem nižších teplot oxidované asfaltové pásy křehnou, snižuje se jejich odolnost a stávají se náchylnější k lámání. Oxidované asfaltové pásy není možné považovat za plasticko-elastickou látku, která snadno překlene jakékoliv deformace podkladu při zachování funkčních vlastností. Tepelná stálost oxidovaných asfaltových pásů je obvykle omezena cca 70 °C a ohebnost teplotou 0° C. V praxi se doporučuje oxidované asfaltové pásy zpracovávat jen při teplotách vyšších jak 5°C, jinak může dojít při rozvinování pásů k praskání krycí vrstvy.
Více informací na stránce Asfaltové pásy.

 

 

 

0 komentářů u “AKCEPT a.s – Váš odborník na izolace