Aktuální téma: Od přeprav k logistice 4.0

Doprava se vyzbrojuje pro budoucnost

Erkrath, 26.05.2016 – Když na začátku dubna projíždělo šest konvojů nákladních vozidel Evropou téměř automaticky, vyvolalo to velkou pozornost médií. European Platooning Challenge přitom jasně ukázala, jakým směrem se doprava a logistika vyvíjí a také, co je již nyní možné. Propojování je dnes klíčem k vyšší efektivitě a konkurenceschopnosti v logistice.

Jsou to vize pro budoucnost logistiky: nákladní vozy, které jedou velmi blízko za sebou s maximálním využitím aerodynamického efektu, automaticky reagují na jiné účastníky provozu a během jízdy aktualizují předpokládanou dobu příjezdu k nakládací rampě nebo digitálně odesílají doklady o přepravě. European Platooning Challenge učinila na straně výrobců vozidel další krok směrem k budoucnosti logistiky.

Avšak i v dalších oblastech tohoto odvětví již firmy pracují na tom, aby zoptimalizovaly jednotlivé toky tvorby přidané hodnoty a především je propojily. Zajímavé to začne být tehdy, až firmy z různých oblastí dopravy začnou spolupracovat. Teprve propojení těchto toků vytvoří maximální synergii.

Lepší vytížení vozidel

Během European Platooning Challenge se pozornost obrátila také k tématům „vytížení nákladních vozidel“ a „zamezení jízdám naprázdno“. Na „Campus Connectivity“ v Düsseldorfu představil výrobce vozidel Daimler příležitosti a možnosti, které se dopravním firmám nabízí, pokud například propojí své telematické služby a software pro dispozice s burzou nákladů. Pokud k tomu v budoucnu přibyde ještě inteligentní nákladní vůz komunikující s burzou nákladů, pak bude dosaženo maximální míry efektivity a hospodárnosti.

Největší evropská dopravní platforma TimoCom je na tuto budoucnost již připravena – chybí pouze plošné využívání propojených nákladních vozidel. Aktuálně je přímo s TimoCom propojeno již více než 180 poskytovatelů systémů pro sledování vozidel. V rámci dopravní platformy je pak řešení pro sledování vozidel propojeno s burzou nákladů a platformou výběrových řízení. Dopravní a logistické firmy mohou navíc přes rozhraní propojit TimoCom přímo se svým firemním softwarem.

Budoucnost již začala

Pro průběh práce toto propojení znamená, že například disponent může do svého firemního softwaru zadat relaci, a s pomocísledování vozidel od TimoCom přesně ví, kdy bude nákladní vůz na místě vykládky. S funkcí vyhledávání v oblasti poté najde vhodnou přepravu pro zpáteční jízdu. Když do tohoto procesu vstoupí ještě inteligentní a propojené nákladní vozy, lze si představit, že budou automaticky komunikovat s dopravní platformou a integrovaným systémem pro sledování vozidel. Disponentovi pak nabídnou na základě aktuálních dat návrhy na vhodné zpětné přepravy.

European Platooning Challenge dala dopravě a logistice nové impulsy směrem k logistice 4.0. Jednotlivé firmy jsou již v této otázce průkopníky v oblasti inovací, ale teprve propojení a spolupráce všech účastníků provozu zajistí v budoucnu více hospodárnosti a efektivity.

 

Více informací o TimoCom najdete na www.timocom.cz.

0 komentářů u “Aktuální téma: Od přeprav k logistice 4.0