Bytový architekt a bytový designer – Veronika Kostová

Od prázdných zdí k hotovému a ucelenému designu interiéru vede dlouhá cesta. Některý klient ji potřebuje ujít celou a některý jen pomoc v určité etapě V každém prípadě je nutné, abychom společně navázali přímý a otevřený vztah, protože jen taková spolupráce zajistí radost a spokojenost s dokončeným dílem.

Bytový designer Praha je zodpovědný za design interiéru, dekorací a za funkionalitu klientova prostoru, ať jde o prostor komerční, obchodní nebo průmyslový.
Bytový architekt Praha ví, jak kombinovat barvy, vyzná se v nábytku, umí pracovat s tkaninami a vyzná se v současných trendech bytového designu.
Bytový architekt Praha je často žádán,aby začal plánovat před zahájením výstavby.
Musí tedy být v dobrý v plánování a sběhlý ve čtení plánů

Profese bytového architekta vyžaduje nejen vkus, cit pro harmonii a estetické cítění, ale také technické schopnosti a prostorovou představivost

Interiérový designer musí mít schopnost sestavit rozpočet a navrhovat s ohledem na jeho dodržení a možnosti klienta. Souvisí s tím hlavně znalost cen na trhu a ceny práce u dodavatelů. K nezbytným vědomostem patří znalost stavebního zákona, elektroinstalačních, požárních a dalších předpisů.

Tento širší rozsah požadovaných znalostí odlišuje bytového architekta od designera interiérů.

  • Úvodní konzultace o prostoru a přání klienta, upřesnění jeho očekávání, potřeb a životního stylu
  • Návrh koncepce, barevné ladění, styl a dispozice
  • Vizualizace 2D či 3D (počítačový software či kresba)
  • Výběr jednotlivých materiálů pro povrchové úpravy
  • Projektová dokumentace vhodného osvětlení s výběrem konkrétních osvětlovacích těles
  • Výběr nábytku, dalšího vybavení a dekorací (včetně návrhu a dokumentace pro předměty vyráběné na míru)
  • Volba bytového textilu
  • Zajištění dodavatelských firem na celé dílo
  • Autorský dohled na veškerými pracemi

Po maturitě na Střední odborné škole výtvarné Václava Hollara jsem pracovala jako textilní výtvarnice v Ústavu bytové a oděvní kultury. Posléze jsem studovala na Univerzitě Karlově studium francouzské filologie, která mě od umění trochu odtrhla. Kontakt jsem nikdy zcela neztratila. Pár let v rámci doktorandské práce jsem žila ve Francii a poté s manželem v Německu. Život v těchto zemích byl pro mě velkou školou. Užité umění, bydlení, odívání a styl i přesto stály v popředí mého zájmu. Vlastní kreativní činnost mi nakonec chyběla natolik, že jsem své znalosti doplnila studiem interiérového designu na škole Intermezzo a nyní se tomuto oboru naplno věnuji. Více o mě a mé práci naleznete na stránkách http://www.veronikakostova.cz/

Bytový architekt Praha a bytový designer Praha je Vaše jasná volba.

0 komentářů u “Bytový architekt a bytový designer – Veronika Kostová