Centrum životní rovnováhy

Vzhledem k tomu, že dnešní doba si žádá fyzicky zdravé a duševně silné jedince tak, aby nedocházelo v pracovním procesu k přerušení výkonu práce v důsledku pracovní neschopnosti, je nutné se v dnešní době zaměřit na komplexní stav každého jednotlivce – neboli rovnováhu mezi duševnem a fyzičnem. To nám umožňuje CENTRUM ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY. Zvláštní pozornost věnuje Centrum těm klientům, kteří již delší dobu byli vyřazeni z pracovního procesu – ať jsou to ženy na mateřské dovolené, nezaměstnaní – hlavně vyšší věková kategorie, anebo studenti, kteří po ukončení studia, nenašli uplatnění na trhu práce. U těchto lidí velmi často dochází k rychlé ztrátě motivace a následně i k nemocem.
Fyzická odolnost – dnešní lékařská věda je zaměřena z velké části na léčení již vzniklých symptomů ale velmi málo na prevenci. PREVENCE neboli předcházení nemocem, můžeme provádět pouze tehdy, pokud jsme dokonale seznámeni se svým celkovým zdravotním stavem. Aby tomu tak bylo, je potřeba včas diagnostikovat zatížení organizmu, aby nedošlo k propuknutí nemoci na fyzické úrovni. K tomu lze v Centru využít diagnostiku přístrojem Oberon Titanium Quantum, který je schopen přesně analyzovat zatížení organizmu v jeho jednotlivých částech. Přístroj umožňuje:
– získat kvalitativní ohodnocení funkčního stavu těla z hlediska aktuální anylýzy,
– zkontrolovat efektivitu a výsledky použitých terapeutických metod,
– posoudit adaptační schopnosti těla,
– odhalit primární podstatu zdroje funkční nerovnováhy,
– definovat charakter patologie s použitím odborných systémů.
Po provedené diagnostice lze následně provést harmonizaci organizmu Multifunkčním plazma generátorem AWL. Plazmatické vlnění (rezonanční světlo) zvyšuje elektrické napětí na membránách buněk, dodává jim světlo, které upravuje a normalizuje chemické procesy v těle a tím nastoluje jejich správnou funkci, která je důležitá k regeneraci buněk a udržování zdraví.
Na druhé straně nemůžeme opomíjet neméně důležité duševno, které je s tímto fyzickým stavem úzce spjato. Abychom mohli vykonávat práci, která nás baví a která nám přináší radost, je třeba naučit se poznat své vnitřní hodnoty, chápat realitu takovou jaká je. Jedině takto může být naše sebevědomí natolik silné, že budeme moci snášet tlak, který dnešní společnost na nás klade. K tomu Centrum připravuje různé kurzy koučinku zaměřené především na transformaci samotného člověka.
V důsledku neustále se zdražující zdravotní péče máme v budoucnu možnost tímto komplexním způsobem předcházet velkému finančnímu zatížení jak jednotlivců, tak celých rodin.
www.centrumzivotnirovnovahy.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice PR články a jeho autorem je vlasta gazdova. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

0 komentářů u “Centrum životní rovnováhy