Čistička odpadních vod

Díky výrobě z kvalitních moderních materiálů je zaručena dlouhá životnost pro čističky odpadních vod. Jímky a žumpy jsou často vyrobeny z plastu určené pro umístění do podzemí, což umožňuje dlouhou životnost a designově to nezatěžuje exteriér domu. Platová jímka je rovněž chemicky odolná. Septiky umístěné v místech, kde z nějakého důvodu nechceme připojit kanalizaci nebo to v místě není možné osazují kal a vyčištěná voda je odváděna do trativodu.  Domovní čističky odpadních vod naproti tomu vynikají svoji účinností a odtok do trativodu je daleko méně zatížen zbytkovým znečištěním. Někdy lze účinnost odpadních vod zvýšit ještě instalací dodatečného pískového filtru. Čistící soustava má výrazně vyšší účinnost, která se blíží k devadesáti pěti procentům. V případě, že čistička odpadních vod v projektu nahradíme soustavou septiků získáme čistící systém s téměř bezúdržbovým provozem bez nároků na energii. Účinnost takového systému můžeme předpokládat mezi devadesáti a devadesáti pěti procenty. U čističky odpadních vod je nezbytné dobře spočítat kolik obyvatel produkujících odpadní vody bude na čističky odpadních vod napojeno. Při dimenzování je třeba vytvořit určitou rezervu, aby septik nebo čistírna nebyla přetěžována, jelikož by docházelo ke ztrátě účinnosti a to někdy na delší dobu. Ke ztrátě účinnosti může dojít zvláště z důvodu vyplavení aerobního kalu, který během správné funkce čistírny nebo septiku slouží k odbourávání biologického znečištění. Pro určitý příklad zatížení můžeme uvést příklad třech osob trvale bydlících v objektu, který může zhruba odpovídat objektu rekreačnímu, který je občasně krátkodobě obydlen pěti obyvateli. V obou těchto příkladech ,může být čističky odpadních vod nebo septik s pískovým filtrem dimenzován na stejnou kapacitu. Podle svých potřeb tedy vyberte vhodný model.

0 komentářů u “Čistička odpadních vod