Energie2 úspěšně působí v ČR, SR i Polsku

Dodavatel elektrické energie a zemního plynu Energie2 je již tři roky významným  a spolehlivým dodavatelem energií pro velkoodběratele i domácnosti v České republice a na Slovensku. Před rokem a půl vstoupila společnost Energie2 i na polský trh.  Na všech trzích, kde působí, hraje Energie2 úlohu dynamicky se rozvíjejícího dodavatele, jenž poskytuje svým zákazníkům kvalitní služby a jehož ceny jsou nižší, než mají dominantní dodavatelé jednotlivých energií na příslušných distribučních územích.

Generální ředitel Energie2, a. s., Praha Dávid Vlnka k tomu uvádí: ,,Záleží nám na našich současných i budoucích zákaznících a proto k nim přistupujeme férově a snažíme se jim poskytovat služby na co nejvyšší úrovni. Energie2 upřednostňuje před krátkodobými, časově na několik měsíců omezenými cenovými výhodami, filosofii dlouhodobě výhodných cen, nižších než mají  dominantní dodavatelé.“

Každý z trhů, na kterém Energie2 působí, je však specifický a liberalizace na něm pokročila různě. Proto, i když Energie2 poskytuje služby a produkty na těchto trzích stejně kvalitně, ceny pro konečné zákazníky se liší. Stejně tak různé jsou i podmínky pro působení dodavatelů.

,,Zjednodušeně můžeme říci, že nejlepší podmínky pro firmy dodávající zemní plyn a elektřinu ve střední Europě jsou v České republice, za ní je Slovensko a Polsko. Vyplývá to z dosavadních zkušeností společnosti Energie2. Vývoj v každém státě je jakoby autonomní. V každém se jiným způsobem implementuje evropská legislativa, jiným způsobem jsou přijímány energetické balíčky a jiná je i ochota liberalizovat trh samotný. Český trh je ve srovnání se slovenským a polským nejliberalizovanější a umožňuje dodavatelům opravdu skutečnou volnou soutěž, ze které v konečném důsledku těží zákazník. Široká konkurence tlačí ceny dolů a odběratelé si mohou vybírat. Slovenský trh s energiemi je zhruba o dva roky opožděn za českým, když až v září 2012 vstoupil do platnosti zákon implementující směrnice EU o liberalizaci prodeje energií, takzvaný 3.energetický balíček. Polský trh se v míře liberalizace opožďuje o několik let za ČR a dokonce i za Slovenskem. V Polsku je trh ještě stále ve vývoji a formuje se. Proto Energie2 v Polsku zatím reálně dodává svým zákazníkům pouze elektrickou energii. Liberalizace na trhu se zemním plynem sice již byla vykonána, ale samotné dodávání zemního plynu zákazníkům zatím nemělo smysl. Energie2 proto s reálnými dodávkami zemního plynu čeká na příznivou situaci, která jí to umožní. Přitom polský trh je velice zajímavý a rozsahem neporovnatelně větší, nežli slovenský a český. Regulátor trhu však v Polsku sehrává hlavní roli při posuzování dodavatelských společností, již při jejich žádosti o licenci. To je, ve srovnání  s okolními státy, výrazně složitější proces. Navíc se následně dodavatel musí připravit na schvalování tzv. ,,tarif“. Ty musí být schváleny, jestliže chce dodávat koncovým zákazníkům. Podmínění dodávek schválením tarif není v polských podmínkách snadnou záležitostí. V podstatě je obdobou schvalování regulovaných cen na Slovensku.

V ČR má Energie2 centrálu v Praze, ve Slovenské republice sídli v Bratislavě a pobočky má v Topoľčanech a Prešově. Sídlo a hlavní prodejní místo Energie2 v Polsku je v Katovicích. Své zástupce má však společnost i ve Varšavě, Poznani a Krakově. Obsluhují celé území Polska a několik tisíc zákazníků. Energie2 při své expanzi stále přijímá nové lidi, ale i firemní partnery na prodej a kooperaci. Slovenské firmy nejsou v Polsku velice přítomné a prosazují se tam poměrně těžko. Energie2 však předpokládá v Polsku další růst a hodlá se tam výrazněji prosadit. Investuje proto mnoho času a námahy do hledání schopných lidí a na marketingové aktivity,“ uzavřel D. Vlnka.

Kontaktní kancelář v ČR:Energie2, a. s., Praha, Jihovýchodní II.; č.p. 11; Praha 4 Záběhlice

Další informace na tel: 844 000 010,  email: info@energie2.cz  ,  www.energie2.cz

Kontakt na Energie2 v SR: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

Kontakt v Poľsku:   http://www.energie2.pl

Energie2 spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Energie2 s. z o.o. , ul. Jagiellońska 16/7,  40 – 032 Katowice, Regon: 242936671

0 komentářů u “Energie2 úspěšně působí v ČR, SR i Polsku