Kvalitní vedení účetnictví je nutnost

Rozhodli jste se založit firmu a začít s podnikáním nebo již podnikáte a nejste spokojeni se stávajícím způsobem vedení účetnictví? Je v pořádku, že si uvědomujete důležitost této problematiky a jste rozhodnuti jí věnovat maximální pozornost. Protože kvalitní vedení účetnictví je nutnost, která se nesmí podcenit.

Pokud k vedení účetnicví budete přistupovat odpovědně, zajistíte nejen zpětnou vazbu a informaci o tom, jak si vedete, ale budete se moci lépe rozhodovat, jakým směrem se posunout Vaši firmu dál. Proto je velice důležité vybrat si pro spolupráci spolehlivého a kvalitního člověka do účtárny a ekonomického oddělení. Ten musí mít přehled nejen v  účetnictví, ale také v dalších oblastech, které s ním úzce souvisí, jako jsou např. mzdová a daňová problematika, orientace v legislativních změnách.

Správné rozhodnutí

Při výběru vhodného člověka máte několik možností. Můžet zvolit výběr z nabídek na pracovním trhu, oslovit člověka s praxí a přesvědčit ho, aby opustil stávajícího zaměstnavatele a pracoval pro Vás nebo využijete nabídky externí firmy

Na začátku je však dobré si ujastnit, co očekávám a co mohu účetnímu nabídnout. Vzhledem k tomu, že tomuto člověku/firmě budete v budoucnu svěřovat citlivá data a informace, je dobré preferovat pečlivost, smysl pro detail a čísla. Zároveň ochotu a chuť se dále vzdělávat, protože i to je v oblasti účetnictví nezbytné. Kvalitní vedení účetnictví a jemu příslušné problematiky je poměrně obsáhlá a složitá oblast, proto je dobré také zaměstnance vhodně motivovat.

Ať už svěříte veškerou agendu zaměstnanci nebo agentuře, měli by Vám zaručit mj. tyto znalosti a dovednosti:

  • především přesné zpracování a vedení účetnictví
  • podávání kvalitních informací o jeho stavu, situaci firmy z hlediska apod.
  • evidence majetku a skladů
  • daňové poradenství, a to jak z příjmu, silniční, k DPH apod., včetně přiznání
  • zpracování rozvahy, výkazu zisků a ztrát, závěrky a uzávěrky
  • mzdové problematiky, a to od pracovních smluv přes výpočet mezd po zpracování povinných výkazů a přehledů
  • efektivní komunikaci se zainteresovanými úřady, jako jsou FÚ, ČSSZ, pojišťovny atd., a to nejen při kontrolách

Za kvalitu je dobré si připlatit

Na trhu naleznete jistě spousty nabídek, které Vám budou zaručovat bezchybné vedení účetnictví. Při samotném výběru ale důležitým faktem je, že šetřit se v tomto směru rozhodně nevyplácí. Zaplatit kvalitního účetního Vás jistě následně vyjde levněji, než případné škody napáchané nespolehlivým zaměstnancem.

0 komentářů u “Kvalitní vedení účetnictví je nutnost