Nový mandát předsedy představenstva Zavarovalnice Triglav

Nový mandát předsedy představenstva Zavarovalnice Triglav

Lublaň, 7. duben 2014 – Dozorčí rada na svém zasedání jmenovala Andreje Slapara, současného předsedu představenstva Zavarovalnice Triglav, na nové pětileté období do čela společnosti. Dozorčí rada největší slovinské pojišťovny také schválila valné hromadě návrh na usnesení o použití rozvahového zisku na výplatu dividend. Dividenda by měla činit 1,10 eura hrubého na akcii. Na dividendy má být určena více než třetina rozvahového zisku. Návrh je v souladu s dividendovou politikou Zavarovalnice Triglav, d. d., která vychází z cílové kapitálové přiměřenosti, podle níž má mít Skupina Triglav vždy dostatečný objem disponibilního kapitálu, který jí umožňuje samostatně splňovat měřítka pro dosažení ratingového hodnocení „A“ a zároveň uskutečňovat strategické plány v souvislosti s dalším růstem a rozvojem Skupiny na cílových trzích regionu jihovýchodní Evropy.

Dozorčí rada se seznámila také se zlepšením hospodaření dceřiné společnosti Triglav osiguranje a.d.o., Bělehrad, a souhlasila s navýšením kapitálu společnosti ve výši až 6,5 milionu eur z důvodu splnění požadavků na kapitálovou přiměřenost. Dozorčí rada Zavarovalnice Triglav na zasedání schválila též auditované výroční zprávy mateřské společnosti a Skupiny Triglav za rok 2013.

0 komentářů u “Nový mandát předsedy představenstva Zavarovalnice Triglav