Obrazy – velkoformátový tisk v Ostravě

Tisk na formáty A2 – A0

Velkoformátový tisk je určen jak pro odbornou veřejnost z oblastí CAD, GIS, reprografie a reklamy, tak i pro širokou veřejnost, která s velkými formáty pracuje, např.:

 • CAD: plány, schémata, výkresy
 • GIS: katastrální mapy, územní plány, inženýrské sítě
 • reprografie: fotografie, obrazy, kartografická díla
 • reklama: postery, prezentační materiály, loga
 • široká veřejnost: plakáty, projekty a studie, přílohy seminárních a diplomových prací

Velkoformátové služby

Popis tisku

Ke kopírování je používán atestovaný barevný velkoformátový skener CONTEX HD4250plus a plotr HP DesignJet 4000ps. Zařízení umožňuje kopírovat materiály s těmito parametry:

 • šířka až  1067 mm,
 • délka neomezena,
 • rozlišení až  800 dpi.

Speciální práce:

 • zvětšování,
 • zmenšování,
 • čištění pozadí kresby,
 • metodou panelling je možné vytisknout i větší šířku (tisk je složen z dílů).

KOPÍROVÁNÍ / TISK

Formát Typ výstupního média
bílý papír HP Coated Paper HP High-gloss Photo Paper
A2 40 – 80 70 – 140 140 – 190
A1 75 – 130 115 – 190 180 – 340
A0 140 – 280 190 – 390 390 – 570

Navštivte naše centrum velkoformátového tisku, digitalizace a kopírování dokumentů v Ostravě! Díky bohatým zkušenostem a kvalitnímu technickému vybavení jsme schopni zajistit veškeré služby i u nadstandardních formátů. Od roku 2005 je v naší společnosti zaveden Systém managementu kvality dle certifikátu ISO 9001.

0 komentářů u “Obrazy – velkoformátový tisk v Ostravě