Pracujete jako řidič? Nenechte si propadnou profesní průkaz!

Zaměstnanci řidiči musí mít pro svou práci platný profesní průkaz, aby mohli řídit nákladní vozidla a autobusy. Každý řidič profesionál by měl vědět ze vstupního školení, že pro svou práci musí každý rok projít pravidelným školením řidičů, kde se dozví novinky ze silničních zákonů a podrobnosti k bezpečnosti řízení.

Pravidelná školení řidičů probíhají v délce 7x 45 minut jednou do roka. Řidiči by si měli hlídat datum platnosti profesního průkazu a v každém kalendářním roce musí projít profesním školením řidičů, ideálně před dnem a měsícem, ve kterém jim profesní průkaz končí.

Školení řidičů v Praze

Autoškola Praha má zřízené akreditované školící středisko v sídle autoškoly a nabízí školení řidičů profesionálů i referentů. Školení řidičů se dělí na vstupní a pravidelné, respektive obnovovací školení řidičů, pokud vám profesní průkaz propadl. Školící středisko autoškoly Praha disponuje lektory, kteří se problematikou školení intenzivně zabývají a díky tomu nabízí vysokou úroveň znalostí a kvalifikace.

Školící středisko v Autoškole Praha má provozovnu zřízenou v centru na Vinohradech. Dispnuje velkou učebnou a mnoha vlastními vozidli nejen pro vstupní školení ale i pro kondiční jízdy.

Vstupní školení

Vstupním školením projdou řidiči, kteří vlastní skupinu C nebo D ( respektive E ) a chtějí pracovat jako zaměstnanci ve firmě nebo na vykonávat práci řidiče na živnostenský list. Základní vstupní školení řidičů probíhá v délce 140 hodin pro jednu skupinu. Pokud chcete profesák na obě skupiny C i D, pak musíte po vstupním školení absolvovat rozšiřující školení v délce 45 hodin. Na plný řidičský průkaz bude tedy školení trvat celkem 185 hodin včetně jízd s nákladním vozem i autobusem.

Pokud vlastníte řidičský průkaz skupiny C a obdrželi jste oprávnění před říjnem 2009, pak nemusíte procházet vstupním školením, ale pouze kurzem pravidelného školení v délce 35 hodin. Stejně tak můžete kurz pravidelného školení absolvovat v případě, že máte řidičák skupiny D a oprávnění jste obdrželi před říjnem 2008.

Pravidelné školení

Během vstupního školení byste se mimo jiné měli dozvědět, že pro vás bude platit povinnost pravidelného proškolení každým rokem od vydání profesního průkazu. Pokud v nějakém roce vykonáváte práci řidiče, musíte v tom roce projít pravidelným školením. Naštěstí zákon uděluje výjimku a pokud zapomenete, můžete se podrobit dvoum školením v dalším roce. Tato školení by ale neměla být zaměřena na stejnou látku.

Zákon neudává přesně intervaly, ve kterých jste povinni školení absolvovat, ovšem každé školení by mělo proběhnout v jednom kalendářním roce a poslední, páté školení, musí proběhnout před vypršením platnosti profesního průkazu. Co se stane, když vám ale profesní průkaz vydají 2. ledna? Pak můžete na poslední školení přijít v prosinci předchozího roku a nic se nestane. Správně by každé školení mělo probíhat do měsíce a dne uvedeného v datu vydání profesního průkazu.

Například máte vydaný průkaz 5.7.2010. Pak byste první pravidelné školení měli absolvovat do 5.7.2011 ( ale v ideálním případě mezi 1.1.2011 a 5.7. 2011 ), další školení do stejného data roku 2012 atd. A poslední školení může proběhnout klidně v prosinci 2014 a dle stávajících zákonů budete mít právo na výměnu profesního průkazu.

Firemní školení

Profesní školení pro řidiče skupin C, D a E musí probíhat v místě provozovny akreditovaného školícího střediska a dle zákona se nesmí provádět mimo prostory Autoškoly Praha. Pokud máte zájem o školení zaměstnanců, stačí zavolat a domluvit se se střediskem na datu a času školení dopředu. Bohužel zákon neumožňuje vykonávat pravidelná školení v sídle firmy a tak je nutné dojíždět vždy do autoškoly.

Referentská školení mohou být provedena i mimo sídlo Autoškoly Praha, tudíž je možné po domluvě proškolit řidiče přímo v sídle vaší firmy. Referentská školení řidičů se provádí pro řidiče skupiny B ( autoškola na auto ), vozidel do 3500 kg.

Profesní průkaz v rámci řidičského průkazu

Dnes se již nevydává profesní průkaz zvlášť pro řidiče, kteří mají mezinárodní řidičský průkaz vydaný českou republikou. Datum platnosti profesního průkazu se zapisuje do zadní strany řidičského průkazu a zapisuje se pouze datum platnosti profesního osvědčení. Pro řidiče s průkazem vydaným jiným státem stále platí kartička profesního průkazu, kde je uvedené i číslo profesáku a řidičáku.

0 komentářů u “Pracujete jako řidič? Nenechte si propadnou profesní průkaz!