Příhradové dřevěné vazníky na pasivní domy

Dřevěné příhradové vazníky, sbíjené vazníky, vazníkové krovy a další běžná pojmenování moderních krovů, které během posledního desetiletí získávají stále na oblibě a to díky nesporným výhodám. Výhody zmíníme, abychom neznalého zasvětili do kouzla moderního a takřka neomezeného světa představ o tvaru a možnostech střech, kde lze použít klasické betonové či pálené tašky, ale i lehké krytiny, střešní šindele a to zejména u střech s minimálním sklonem. Největší výhodu vazníků vidíme u velkého přenosu zatížení ze střechy do obvodového zdiva bez nutnosti středových nosných stěn až do šíře 30m. Bezesporu vazníky přináší úsporu řeziva. Jedná se o prefabrikovanou výrobu z montážní haly s lisy, což pak znamená rychlost samotné montáže dle připravených výkresů s označením jednotlivých komponentů a nízkých nákladů na pracovní sílu přímo na staveništi.

Téma vazníky a pasivní domy
Pasivní domy budou již brzy jedinou volbou pro všechny stavebníky, zhotovitele a developery, jelikož po roce 2020 by podle směrnice Evropské unie měly být všechny nově budované domy vystavěny jako domy pasivní, a o rok později dokonce nulové. Legislativu musíme bohužel přenechat úředníkům. S těmito změnami je potřeba komplexně řešit budoucí výstavbu rodinných domů, a už za v času všem budoucím uživatelům nabídnout vhodné materiály a technická řešení staveb.
V našem článku se věnujeme zastřešení budov, již patrné z nadpisu. Nové používané slovní spojení ve světě střech se s ohledem na zmíněnou směrnici nazývá AKTIVNÍ VAZNÍKOVÁ SOUSTAVA a je určena především pasivním domům. Využití se uplatní i u nízkoenergetických domů a záleží opravdu jen na uživateli, zda se rozhodne jednu z nejdůležitějších částí domu přenechat opravdovým odborníkům s kompletním řešením. Zde platí zlaté pravidlo „šetřit na ceně není vždy dobré řešení“. Předního výrobce vazníků a průkopníka AKTIVNÍ VAZNÍKOVÉ SOUSTAVY, nebo-li aktivních vazníků, najdete na www.vazniky-strechy.eu, pod značkou bois originale.

Pojem aktivní vazníky
Co vlastně znamená AKTIVNÍ VAZNÍKOVÁ SOUSTAVA. Výše uvedené přední výhody vazníků ještě aktivní vazníky dále doplňují o požadavky na výpočet průkazu energetické náročnosti budov (PENB). Tím je konkrétně myšlena univerzální a kompatibilní stránka s ostatními strukturálními produkty. V našem případě jinými součástmi budovy. Pro představu uvádíme:
Důležité kroky v návrhu pro výpočtové údaje do PENB za předpokladu, že chceme, aby náš dům byl zařazen do kategorie A:

– využití spodní pásnice vazníků pro systém přímého zateplení např. kombinace se systémem
dřevovlákna PAVATEX
– AKTIVNÍ VAZNÍKOVÉ SOUSTAVY se spodní parobrzdou a vzduchotěsnou OSB deskou EGGER
– možnost zvýšené tepelné izolace v dutině u spodní pásnice vazníků
– návaznost na podbití domu a jednoduché svěšení podhledů střechy s možností lepšího zateplení kolizního místa ztužujícího věnce versus pásnice vazníků
– vytvoření vhodné střechy na základní požadavky pasivního domu
střecha bez přesahu zejména na jižní slunné straně
střecha s vhodným sklonem
střecha s přesahem na větrné straně domu
– kombinace materiálů dřeva a použití sušeného dřeva smrk 15% vlhkosti pro spodní pásnici
vazníků, kdy má lepší okamžité izolační vlastnosti než běžné řezivo smrk 30%.
www.vazniky-strechy.eu
autor: Václav Veverka

0 komentářů u “Příhradové dřevěné vazníky na pasivní domy