Pro přírodu na Švýcárně

Dobrovolnická činnost jako jedna z forem občanské angažovanosti je v naší společnosti stále populárnější. Dobrovolníka často vnímáme jako mladého člověka, většinou studenta, zajímajícího se o současné dění, někoho kdo není lhostejný ke světu kolem sebe. Projekt Švýcárna přírodě a lidem, který realizuje Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen si klade za cíl posílit povědomí o dobrovolnictví pro přírodu nejen mezi mladými lidmi, ale představuje dobrovolnictví jako alternativu i pro rodiče či prarodiče a děti. Krásná příroda střední části Moravského krasu je pro dobrovolnické aktivity pro přírodu přímo jako stvořená.

Aby bylo možné přírodě porozumět a efektivně ji chránit či v ochraně přímo dobrovolnicky pomáhat, je nutné porozumět jejímu vývoji a souvislostem. V tomto ohledu hrají nepochybně důležitou roli ekopedagogové a lidé pracující s dětmi a mládeží ve volném čase. Právě jim jsou určeny vzdělávací víkendovky poodkrývající tajemství přírodního bohatství Moravského krasu a naznačující možnosti, které příroda v mimoškolním vzdělávání poskytuje. Tito pedagogové volného času se stávají ve své každodenní praxi šiřiteli těchto znalostí a zkušeností.

Projekt Švýcárna přírodě a lidem je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

0 komentářů u “Pro přírodu na Švýcárně