Proč potřebujete na své chatě septik

V tomto článku se podíváme na to, jak funguje jedno z možných řešení jak se vypořádat s odpadní vodou. Možná vás už napadlo, kam mizí všechna ta spláchnutá a vypuštěná voda.

Proč potřebujeme septik nebo jiný odpadní systém

Vypouštět odpadní vody kam a kdy by se nám chtělo nelze a to z několika jasných důvodů. První je velmi prostý, a to že to není zrovna voňavá záležitost. Odpadní vody a lidský odpad přirozeně obsahuje bakterie včetně E. coli, ale i jiné, které jsou vesměs škodlivé a mohou způsobovat různá onemocnění. Voda infikovaná těmito bakteriemi představuje zdravotní riziko. Dalším důvodem je, že voda obsahuje různé chemické látky (dusík, fosfáty, hnojiva), které mají vliv na životní prostředí a mimo jiné podporují růst řas. Obsahují ale také organické částice, které se postupně rozkládají. Když k tomuto procesu dojde je z vody spotřebováván kyslík. Výsledný nedostatek kyslíku škodí rybám a jiným živočichům.

Toto jsou důvody, proč je nutné mít žumpu, septik nebo čistírnu odpadních vod, proč se s vodou takto nakládá a proč kvůli tomu existují zákony, které tyto věci upravují.

Septiky – vhodná volba pro chaty

Na venkově, kde nebývá zavedena kanalizace je třeba odpadní vody vyřešit, z výše zmíněných důvodů, jinak. Instalace vlastního kanalizačního systému je velmi nákladnou záležitostí, a proto se mnoho lidí uchyluje ke koupi septiku.

Septik je velká plastová nádrž (může být i z jiných materiálů), která je zapuštěna pod zemí. Septiky mají různý objem, který dokážou pojmout a zpravidla mají 2 – 3 komory. Na jednom konci natéká voda do nádrže a z protějšího zase ven. Důležité je, co se děje mezi tím. Veškeré kaly se usazují na dno septiku. V jednotlivých komorách dochází k mechanicko-biologickému čištění vody. Ve chvíli, kdy se voda vypouští je již dostatečně čistá.

Údržba septiku

Septiky mají minimální provozní náklady a fungují dobře i tam, kde není zajištěn pravidelný přítok odpadních vod. Jako je tomu právě u chat a podobných rekreačních objektů. Vývoz septiku je třeba jen jednou za rok. Další náklady tvoří přípravky, které se do septiku přidávají. Veškerá povolení ohledně vypouštění septiku a jeho stavby vyřizuje vodoprávní úřad. Jelikož je septik vypouštěn bez dalšího dohledu, je třeba ještě doložit rozbor vzorků vypouštěné vody a to dvakrát ročně.

0 komentářů u “Proč potřebujete na své chatě septik