Programování léčivých kamenů

Jeden z postupů či doporučení k programování krystalů začíná uchopením kamene do rukou, přičemž pozorně hledíme na jeho záři, která jej obklopuje. Pokud se některým nedaří spatřit, jednoduše přidrží kámen, před nějakým zdrojem světla. Poté hlasitě vyslovíte „Zasvěcuji tento krystal nejvyššímu dobru. Ať slouží světlu a lásce.“

Zapřemýšlejte pečlivě nad účelem, k němuž hodláte kámen použít, musíte být konkrétní. Poté co se jednoznačně rozhodnete o svém přání, proneste nahlas „Programuji tento krystal na…(a doplňte účel vámi zvolený).“

Po programování, umístěte krystal na místo, kde bude často na očích nebo do kapsy. Programování krystalů je možno neomezeně opakovat. K dosažení cíle je možno dvakrát za den vzít kámen do ruky.

0 komentářů u “Programování léčivých kamenů