Projekt „Získej práci v Libereckém kraji“ podpořil přes pět set uchazečů o zaměstnání v kraji

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci připravil pro krátkodobě nezaměstnané osoby projekt „Získej práci v Libereckém kraji“. Dodavatelem služeb je sdružení Společně pro vzdělávání, tvořené subjekty MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, o.s. (vedoucí účastník) a ATTEST, s.r.o.

Projekt byl zahájen 31. 3. 2014 a termín jeho ukončení je stanoven na 30. 4. 2015. Smyslem projektu je především vzdělávání a motivace krátkodobě nezaměstnaných osob z Libereckého kraje pro nalezení uplatnění na trhu práce a tím předcházet jejich nezaměstnanosti, respektive dlouhodobé nezaměstnanosti.

Veškeré projektové aktivity, které byly pro uchazeče o zaměstnání v rámci projektu připraveny, již byly ukončeny, dobíhají pouze poslední rekvalifikační kurzy. Projekt „Získej práci v Libereckém kraji“ nabídl uchazečům o zaměstnání komplexní program, který zahrnoval nejrůznější skupinové a individuální aktivity, které uchazečům pomohly připravit se na nové zaměstnání. Do projektu se zapojilo přes 500 osob. Program zahrnoval:

  • Individuální vstupní sezení účastníka s koordinátorem projektu,
  • Individuální poradenství účastníka projektu s psychologem,
  • Skupinové poradenství (trénink kompetencí a dovedností žádaných na trhu práce) – tuto aktivitu absolvovalo celkem 580 účastníků,
  • Motivační aktivity (znovuzískání sebevědomí, uvědomění si silných a slabých stránek) – tento program úspěšně dokončilo 219 účastníků projektu,
  • Bilanční diagnostiku (zhodnocení schopností a možností účastníků vzhledem k jejich budoucímu pracovnímu uplatnění) – této aktivity se zúčastnilo přes 250 osob,
  • Nácvik měkkých dovedností (rozvoj měkkých dovedností, kam spadá především komunikace) – tuto aktivitu úspěšně dokončilo 109 účastníků projektu.

Důležitou etapou projektu, která navazovala na poradenské aktivity, jsou rekvalifikační kurzy. „Z rekvalifikací jsme účastníkům nabídli kurzy obsluhy osobního počítače, obsluhy elektrovozíku a motovozíku, CNC strojů, svařování, řidičské průkazy sk. C a C+E, profesní průkaz způsobilosti řidiče, základy podnikání, kurzy pracovník v sociálních službách, chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, administrativní pracovník a účetnictví s využitím výpočetní techniky. V rámci projektu jsme pro účastníky otevřeli celkem 39 rekvalifikací,“ uvedla manažerka projektu Ing. Radka Farská.

„Důležitým cílem bylo rovněž pomoci účastníkům nalézt uplatnění na pracovním trhu. Vedle standardního přijetí nového zaměstnance z řad účastníků projektu do nového zaměstnání se nám podařilo najít uplatnění pro 45 osob na tzv. Společensky účelných pracovních místech a několik účastníků také zahájilo samostatně výdělečnou činnost,“ dodala Farská. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.ziskej-praci.cz.

0 komentářů u “Projekt „Získej práci v Libereckém kraji“ podpořil přes pět set uchazečů o zaměstnání v kraji