Průběh prohlídky auta

Emise máme hotové, doklady jsme odevzdali u příslušné přepážky a budeme vyzváni, abychom s automobilem vjeli do prostor kontrolní linky. Mezi jednotlivými stanovišti kontrolní linky smí pojíždět výhradně kontrolní technik. Žadatel o provedení prohlídky je po celou dobu přítomen a dbá pokynů technika. Rozsah kontroly je stanoven vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.302/2001 Sb. Vozidlo má být přistaveno umyté, nezatížené a bez poklic na řízené nápravě. Pneumatiky mají být nahuštěny na předepsaný tlak. Technik zkontroluje VIN automobilu a údaje v technickém průkazu, zda souhlasí se stavem vozidla. Je­li zapsáno číslo motoru, bude hledat i to. Pokud máte namontováno něco nestandardního, bude se ptát po homologaci. Většina tuningových spoilerů homologaci nemá, je pak na technikovi, jak ke konkrétnímu případu přistoupí. V praxi jsou ochotni přimhouřit oko, pokud montovaný díl neohrožuje okolí a splývá s celkem automobilu. Technik si všímá také koroze, nebo neodborné opravy po nehodě. Při porušení nosných částí karoserie, nebo značné korozi dílů uvede zápis o stavu do protokolu.

0 komentářů u “Průběh prohlídky auta