Průmyslové rohože

Průmyslové rohože zajišťují čistotu a bezpečný pohyb zaměstnanců na pracovišti. Průmyslové rohože navíc snižují únavu při dlouhodobém stání a také snižují bolesti chodidel, nohou a zad.

 

Řada pracovišť v průmyslové výrobě musí být povinně vybavena rohožemi dle norem ČSN 20 0700 a ČSN EU 12415.

Pokud vybíráme vhodnou rohož pro konkrétní pracoviště, musíme brát v potaz řadu faktorů.

Jestliže je na pracovišti nebezpečí odkapávání tekutin či se zde vyskytují abrasivní nečistoty, je téměř vždy vhodné volit rohož perforovanou a ne plnou. Perforovanou rohoží nečistoty propadnou a tekutiny protečou a rohož zůstává stále relativně suchá a čistá a nehrozí tak nebezpečí uklouznutí. Prodlužuje se také doba mezi pravidelným čištěním. Pokud je k čištění používán vhodný výkonný vysavač, nemusí se takováto rohož při čištění ani odstraňovat.

Při výběru vhodné rohože nastává problém, pokud na rohož musí najíždět vysokozdvižný vozík (např. při navážení obrobků, výměně forem apod.). Ergonomické rohože jsou projektovány na hmotnost člověka a v případě častého přejíždění několikanásobně těžším vysokozdvižným vozíkem se rychle ničí. Pokud na takovéto pracoviště zvolíme rohož, která vydrží zatížení vysokozdvižným vozíkem, takováto rohož již neplní ergonomickou funkci a nesnižuje tak únavu pracovníka způsobenou dlouhodobým stáním na takovéto rohoži.

Dalším problém může nastat, pokud rohož přichází do styku s chemickými látkami. V takovém případě volíme rohož, která minimálně (nejlépe vůbec) nereaguje s těmito chemikáliemi. Zdrojem informací bývá bezpečnostní list takovéto chemikálie.

Při výběru té nejvhodnější rohože pro konkrétní pracoviště je dobré poradit se se zkušenými dodavateli průmyslových rohoží. Jedním z dlouholetých dodavatelů rohoží se širokým sortimentem a bohatými zkušenostmi je společnost de Wolf Group s.r.o. z Chebu. Pracovníci společnosti de Wolf každému poradí s výběrem vhodné průmyslové rohože pro konkrétní pracoviště, tak aby rohož splňovala požadované vlastnosti a sloužila maximálně dlouho.

http://www.dewolf.cz/obchod/rohoze/prumyslove-rohoze/

0 komentářů u “Průmyslové rohože