Rekodifikace soukromého práva a změna stanov

Dne 1.1.2014 začal platit nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Tyto zákony s sebou přinesly velké množství změn a to jak pro občany tak pro společnosti. Obchodní společnosti, tedy s.r.o., a.s., družstva a další se nově nazývají obchodní korporace a jejich vnitřní fungování je upraveno v zákoně o obchodních korporacích, který zrušil do té doby platný obchodní zákoník. Jendou z povinností, které NOZ a ZOK společnostem přinesly je povinnost změnit své stanovy (u a.s. a družstev), respektive změnit společenské smlouvy a zakladatelské listiny u s.r.o. Více informací o změně stanov je možno získat na www.zmenastanov.cz a změnu stanov je možné si tam i objednat. Jak upozorňuje web www.zmenastanov.cz, je nutno změnit stanovy do 30.6.2014, v opačném případě hrozí společnostem zrušení společnosti ze strany soudu. Stanovy si bude muset změnit téměř každá akciová společnost a družstvo, což jistě způsobí nemalé náklady na tyto změny, neboť je nutné o nich pořizovat notářský zápis. Na druhou stranu zákon již nepočítá s povinnou tvorbou rezervního fondu a ten se bude moci po zrušení rozdělit mezi společníky. Jak upozorňují advokáti z www.zmenastanov.cz, rekodifikace soukromého práva s sebou pro společnosti přináší mnoho nových povinností, o kterých společnosti zatím neví a kvůli kterým se budou muset zabývat studiem zákonů v daleko větší míře, než doposud.

0 komentářů u “Rekodifikace soukromého práva a změna stanov