Žádnou šanci zlodějům nákladů

Jak se doprava může bránit kriminálním živlům

Erkrath, 24.03.2016 – Kriminalitu a černé ovce najdeme v každém odvětví. V dopravě jejich spektrum sahá od prvoplánových „rozřezávačů plachet“ až po rafinované kyberzločince. Ti druzí se zaměřují zejména na online platformy. Snaží se získat potřebné informace a používají falešné identity, aby v nejhorším případě ukradli drahé zboží. Proto stejně jako „na silnici“ existují i na síti určitá pravidla chování, která je zapotřebí v zájmu prevence rizik dodržovat. Dobrým příkladem je největší evropská dopravní burza TimoCom. Tento zkušený poskytovatel služeb v oblasti IT informuje na svých firemních stránkách o opatřeních, s jejichž pomocí mohou uživatelé ze spedičních, dopravních a logistických firem rizika snížit. TimoCom má vlastní vícestupňovou bezpečnostní síť a doporučuje konkrétní postupy, jejichž cílem je krádežím pokud možno zamezit.

Bezpečnost jako výzva

Dle studie Asociace na ochranu přepravovaného zboží Tapa (Transported Asset Protection Association) bylo v roce 2015 nahlášeno celkově přes 1500 krádeží nákladů v Evropě, na Blízkém Východě a v Africe. V Evropě to bylo celkem 832 případů. Zeměmi s největším počtem hlášených krádeží jsou Nizozemí (436), Velká Británie (165) a Německo – přičemž zde klesl počet v porovnání s předchozím rokem z 285 na 97 oznámení. V 70 případech došlo ke ztrátě převyšující 100.000 euro, v pěti zemích dokonce ke ztrátě ve výši přes 1 milion euro.

Důsledky jsou většinou ještě závažnější. Chybějící dodávky jsou příčinou výpadků ve výrobě, které mohou vést k rušení zakázek, ztrátě image a v nejhorším případě k insolvenci. Firmy přitom mohou riziko škod na všech úrovních omezit již předem – například informováním svých zaměstnanců a praktickými strategiemi pro předcházení rizik. Aspekt bezpečnosti by měl být pevnou součástí všech rozhodnutí při každodenní práci. S růstem objemu silniční nákladní dopravy lze totiž očekávat, že poroste i kriminalita v tomto oboru. Spolkové ministerstvo dopravy vychází z toho, že se přepravované množství do roku 2025 zvýší o 27 % a tím o 3,5 miliard tun.

Prověřit dodací řetězce, odstranit slabá místa

Kde dřív působili osamělí pachatelé, tam dnes často narazíme na organizované skupiny. Vznikají smyšlené firmy, které zneužívají identitu solidních společností. Proto je zapotřebí velmi pečlivě dbát na to, kdo má přístup k citlivým údajům. Disponenti mohou využít své technické a organizační možnosti, aby cíleně pomáhali řidičům a pokud možno zamezili takovýmto událostem. Doporučuje se například naplánovat během trasy pouze bezpečná odstavná místa a parkoviště. Detaily o přepravě by si mezi sebou i v tomto případě měl vyměňovat pouze řidič, dispečink a nadřízený.

Burzy nákladů: nezbytný je komplexní přístup a péče řádného hospodáře

Stejná obezřetnost platí také pro práci s online platformami. Technická stabilita a uživatelský komfort jako faktory kvality nejsou pro výběr dopravní burzy dostačující. Stejně důležitá je i koncepce bezpečnosti provozovatele. Poskytovatel IT služeb v dopravě, firma TimoCom, je se svou dopravní platformou na trhu úspěšně již více než 20 let. V neposlední řadě právě také díky tomu, že se zde uživatelé cítí být v dobrých rukou. Firma nabízí vícestupňovou bezpečnostní síť a komplexní ochranu formou rozsáhlých opatření. Vlastní zakázky jsou však uzavírány mimo burzu – bez další účasti provozovatele. Proto TimoCom klade velký důraz na informování účastníků o možných rizicích a bezpečném chování.

Nejdůležitější pravidla pro čisté obchody

Ve spolupráci se Zemským kriminálním úřadem Dolního Saska, Sdružením pro bezpečnost hospodářství v severním Německu (VSWN), průmyslovou a dopravní pojišťovnou HDI Gerling a dalším předním provozovatelem burzy nákladů Teleroute vznikly kompaktní informační brožury a kontrolní seznamy pro prevenci krádeží. Ty jsou určeny pro řidiče, disponenty a management/firemní vedení. Více o bezpečnostním balíčku TimoCom Secure se dozvíte na www.timocom.cz v části „Bezpečnost“. Tam jsou navíc k dispozici všechny kontrolní seznamy a informační brožury k bezplatnému stažení.

 

Více informací o TimoCom najdete na www.timocom.cz.

0 komentářů u “Žádnou šanci zlodějům nákladů