Zlatá pamětní mince z cyklu Mosty České republiky

V dnešním článku se zaměříme na 4. zlatou pamětní minci v pořadí, které vydává Česká národní banka v cyklu Mosty České republiky.

Čtvrtá zlatá pamětní mince v pořadí je Negrelliho viadukt v Praze. Negrelliho viadukt (nazýván bývá i jako Karlínský viadukt) spojuje Masarykovo nádraží s Bubny a je veden přes ostrov Štvanice. Z historického hlediska se jedná o první pražský železniční most přes Vltavu a v dnešní době je považován za druhý nejstarší pražský most vedoucí přes Vltavu. Pokud bychom šli po proudu toku řeky, je Negrelliho viadukt třináctým mostem, který přemosťuje Vltavu. Zároveň jde o nejdelší železniční most v České republice a v celkovém počtu je třetím nejdelším mostem na území České republiky. Negrelliho viadukt se začal budovat v roce 1846, svého dokončení se dočkal roku 1849 a uveden do provozu byl dne 1. 6. 1950. Most má celkem 87 kamenných oblouků! Most dlouhý 1110 metrů byl až do roku 1910 považován za nejdelší v Evropě (i ve světovém měřítku šlo o celkem ojedinělou stavbu – v té době se totiž většina mostů stavěla stále ze dřeva), zároveň je zapsán v českém Státním seznamu nemovitých kulturních památek. Negrelliho viadukt také zvládl srpnové ničivé povodně z roku 2002, kdy bylo takřka celé okolí Vltavy pod vodou. Zatopen byl i téměř celý Karlín, kde je most z větší části situován. Podle historických pramenů Negrelliho viadukt vydržel tuto ničivou povodeň proto, že byl původně navržen na základě poměrně čerstvých zkušeností – tehdy se v roce 1845 Prahou prohnala dost podobná povodeň, i když ne v takovém rozsahu a síle (ačkoliv historické prameny uvádí, že hladina Vltavy byla v té době jen o několik desítek centimetrů níže, než v roce 2002).

Pamětní zlatou minci Negrelliho viadukt vydala Česká národní banka dne 13. listopadu 2012 o ryzosti 999,9/1000. Zlatá pamětní mince byla vydaná ve dvou vyhotoveních: v kvalitě standard a proof. Standardní kvalita má celý povrch mince matný, zatímco špičková kvalita mince má matný pouze reliéf a ostatní plocha je vysoce leštěná. Další rozdíl je také patrný na první pohled. Špičková kvalita má stranu mince hladkou, zatímco kvalita standardní má hranu mince vroubkovanou. Rozměry obou vyhotovení jsou stejné: průměr pamětní zlaté mince činí 28 mm, hmotnost je 15,55 g a tloušťka mince je 1,95 mm. Lícní strana pamětní zlaté mince zobrazuje jeden oblouk Negrelliho viaduktu, v němž je zakomponovaná kompozice heraldických zvířat ze státního znaku. Heraldická zvířata jsou zobrazena v tomto pořadí (zleva): moravská orlice, český lev a slezská orlice. Pod zobrazeným obloukem se nachází nápis Mosty, Česká republika a nominální hodnota této pamětní zlaté mince 5000 Kč. Na rubové straně je Negrelliho viadukt zobrazen z bočního úhlu a dává tak vyniknout větší části mostu, přes tento Negrelliho viadukt je zobrazen ještě jeden jeho oblouk, nad kterým je nápis Negrelliho viadukt v Praze. V dolní části mince je rok emise, tzn. 2012. Na minci nechybí ani iniciály autora výtvarného návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů, z druhé strany pak písmena Č a M jako symbol České mincovny, která tuto pamětní zlatou minci razila. Součástí každé pamětní zlaté mince je červená katalogová kartička s plastickým vyobrazením samotné mince i s podrobnějšími údaji.

Další zlaté pamětní mince, zlaté a stříbrné investiční mince, najdete na našich webových stránkách.

0 komentářů u “Zlatá pamětní mince z cyklu Mosty České republiky