Budování obchodní značky

Budování silné obchodní značky-tedy takové, která přiláká zájem zákazníků a jejich věrnost tím, že vytvoří nabídku hodnoty a základ pro vztah s nimi-vyžaduje jasnou efektivní značku a její perspektivní pozice.

Základ je ve strategických a taktických postupech.

Je potřeba mít pouze jednoho architekta, někoho, kdo naplní a zkoordinuje strategii napříč různými médii a trhy. Pozice značky je ta část identity s nabídkou hodnoty, která má být aktivně sdělena cílovému publiku a jež demonstruje výhody oproti konkurenci.

Lidé, kteří mají toto na starosti, kladou důraz na nacházení a řešení problémů i na odhalování nových trendů na trhu a reakci na ně. Podíl na trhu, dokonce u nejlepších značek a v nejlepších časech, bude vždy podléhat výkyvům a tlaku konkurence. A neustále se také budou objevovat nové trendy v distribuci, motivaci zákazníků a mnoha dalších oblastech.

Značka firmy v zásadě nenese žádné výpovědi o kvalitě výrobků, ale místo toho definuje hodnoty. Má zprostředkovávat určitý životní pocit, má definovat spojení mezi obecně ceněnými kulturními vlastnostmi a konkrétní firmou.

Zákazník se začíná zajímat o to, co se za značkou skrývá, jaké má firma postavení na trhu. Je tedy nutné dbát na strategii.
http://cpk-cz.eu/budovani-znacky.php

0 komentářů u “Budování obchodní značky