Bytový architekt Veronika Kostová

Bytový architekt je zodpovědný za design interiéru, dekorací, a funkcionalitu klientova prostoru ať již jde o prostor komerční, průmyslový, nebo obchodní. Bytový architekt úzce spolupracje s dalšími architekty a klienty s cílem vytvořit strukturu prostoru, která by maximálně vyhovovala jak potřebám klienta, tak stylu, odpovídajícího klientovu vkusu.

Navštivte prosím mé stránky věnující se architektuře a profesi bytového architekta jako takové. Mám potřebné vědomosti a zkušennosti, vše co je požadováno od specializace bytový architekt. Více naleznete na mých stránkách v článku Kdo je bytový architekt

Obytný, nebo pracovní prostor je určitě prostředím, jehož vybavování a řešení bychom měli věnovat pokud možno maximální pozornost. Zvláště domov by měl být místem, které je nezaměnitelné s jinými místy. Ideálně by měl interíér navazovat na celkovou architekturu stavby, sledovat její koncept a odpovídat životnímu stylu uživatele.

Profese bytového architekta vyžaduje nejen vkus, cit pro harmonii a estetické cítění, ale také technické schopnosti a prostorovou představivost. Interiérový designér je kombinace inženýra a umělce. Bytový architekt ví, jak kombinovat barvy, umí pracovat s tkaninami, vyzná se v nábytku a současných trendech v oborech těsně spjatými s bytovým designem. Samozřejmostí je schopnost sestavit rozpočet a navrhovat s ohledem na jeho dodržení a možnosti klienta. S tím souvisí znalost cen na trhu, ceny práce u dodavatelů a podobně. K dalším nezbytným vědomostem patří znalost stavebního zákona, požárních, elektroinstalačních a dalších předpisů.

Bytový architekt je často žádán, aby začal plánovat před zahájením výstavby, to znamená, že musí být dobrý v plánování a sběhlý ve čtení plánů. Bytový architekt je tedy velmi náročná profese s přesahy do mnoha oborů. Tento širší rozsah požadovaných znalostí odlišuje bytového architekta od dekoratéra interiérů. Návrhář interiérů musí být schopen pracovat s dodavateli a klienty stejně a provádět funkční rozhodnutí s ohledem na přání klienta.

Od prázdných zdí k hotovému a ucelenému designu interiéru vede dlouhá cesta. Některý klient ji potřebuje ujít celou a některý jen pomoci v určité etapě. V každém případě je nutné, abychom společně navázali přímý a otevřený vztah, protože jen taková spolupráce zajistí radost a spokojenost s dokončeným dílem.

Mou snahou je, aby interier splňoval vaše požadavky a současně bral v potaz všechny funkce kladené na na bydlení.
Navrhnu Vám účelné dispoziční řešení Vašeho interiéru, prodiskutuji s Vámi vybavení interiéru nábytkem a umělecko-řemeslnými interiérovými doplňky jež dodají Vašemu místu osobitost.

Společně s Vámi vytvořím jako bytový architekt interier Vašeho bytu s atraktivním designem a důrazem na zvládnutí funkcí bydlení. Navštivte prosím mé portfolio.

Pár slov o mě
Po maturitě na Střední odborné škole výtvarné Václava Hollara jsem pracovala jako textilní výtvarnice v Ústavu bytové a oděvní kultury. Studovala jsem dále francouzskou filologii na Univerzitě Karlově a poté v rámci doktorandské práce žila ve Francii a v Německu. Užité umění, bydlení, odívání a styl byly vždy v popředí mého zájmu a život v těchto zemích byl velkou školou. Vlastní kreativní činnost mi nakonec chyběla natolik, že jsem své znalosti doplnila studiem interiérového designu na škole Intermezzo a nyní se tomuto oboru věnuji naplno. Mimo vlastní návrhy píšu rovněž blog o bydlení a designu na http://kostova.blog.idnes.cz.

Interiérový design a klíčové činnosti :

  • Úvodní konzultace o prostoru a přání klienta, upřesnění jeho očekávání, potřeb a životního stylu
  • Návrh koncepce, barevné ladění, styl a dispozice
  • Vizualizace 2D či 3D (počítačový software či kresba)
  • Výběr jednotlivých materiálů pro povrchové úpravy
  • Projektová dokumentace vhodného osvětlení s výběrem konkrétních osvětlovacích těles
  • Výběr nábytku, dalšího vybavení a dekorací (včetně návrhu a dokumentace pro předměty vyráběné na míru)
  • Volba bytového textilu
  • Zajištění dodavatelských firem na celé dílo
  • Autorský dohled na veškerými pracemi

0 komentářů u “Bytový architekt Veronika Kostová