DUO systém spojil ploché slnečné kolektory a tepelné čerpadlo

Neustály rast cien energie a zvyšujúce sa nároky konzumentov vedú ľudstvo k hľadaniu ciest, ako ušetriť a znížiť svoju závislosť od monopolných dodávateľov. Triezvo uvažujúci hľadajú spôsoby, ako racionálne a efektívne využiť to, čo je známe a overené dlhoročnou praxou. Do tejto kategórie patrí aj zariadenie Duo od slovensko-nemeckého výrobcu slnečných kolektorov THERMO/SOLAR (TSZ). Ide o novátorské a úspešné spojenie dvoch alternatívnych zdrojov energie. TSZ skombinoval ploché vákuové slnečné  kolektory TS 400 s malým tepelným čerpadlom.

Technický riaditeľ THERMO/SOLARU Alfréd Gottas vraví: ,,Táto kombinácia nie je nová, ale novátorský je výber komponentov a spôsob ich zapojenia. Doterajšie riešenia obyčajne spájali obidva zdroje tepla paralelne. Vychádzajúc z fyzikálnych zákonitostí si však pri paralelnom zapojení tieto zariadenia navzájom konkurujú. Podstata zapojenia Duo-Systému je v tom, že tepelné čerpadlo a slnečné kolektory si nekonkurujú, ale dopĺňajú sa, pre dosiahnutie maximálneho úžitku z oboch.

Vykurovací faktor tepelného čerpadla COP, ktorý hovorí o pomere medzi získanou tepelnou energiou na výstupe a dodanou (zvyčajne elektrickou) energiou na vstupe, sa v tomto režime pohybuje na úrovni 5÷6. Pri „bežných“ tepelných čerpadlách je obvykle 3÷4. Energetické parametre tepelného čerpadla sa tak zlepšia zhruba o 50%.“

 

Efektívne zúžitkovanie

Slnečné kolektory v obvyklých prevádzkových podmienkach dodajú 350÷500 kWh/m2/rok. To platí v prípadoch, keď je požadovaná teplota spotrebiča 40°C a viac. To však znamená, že energia z kolektorov s nižšími výstupnými teplotami je nevyužiteľná. Duo-Systém zabezpečuje, že dokonca aj teplota okolo 0°C sa dá efektívne zúžitkovať na výrobu nízkopotenciálneho tepla.  Potom je možné aj v našich geografických podmienkach získať v zimnom období 4 až 5 násobok tepelnej energie z 1 m2 kolektorovej plochy.  

,,Predpokladom pre úspešné riešenie sú ploché vákuové kolektory typu TS 400, ktoré dokážu vylúčiť kondenzáciu vody zo vzdušnej vlhkosti pri podchladení absorbéra slnečného kolektora pod teplotu rosného bodu. Jednoduché porovnávacie testy ukázali, že štandardné ploché kolektory v takomto režime sú po roku prevádzky vhodné tak akurát na zošrotovanie.

Súčasťou systému je aj nízkoteplotný zásobník a vykurovací zásobník. Efektívnu prevádzku zabezpečuje elektronický regulátor. Ten sníma potrebné parametre, vyhodnocuje ich a podľa zvolenej schémy a zadaného algoritmu spína potrebné akčné prvky, predovšetkým čerpadlá. Ako voliteľné príslušenstvo sa ponúka aj doplnkový zemný výmenník a elektrické odporové špirály – pokiaľ má Duo slúžiť ako jediný zdroj tepla na prípravu teplej vody a vykurovanie objektu. Tento zdroj tepla je vhodný hlavne do domov s nízkou  spotrebou energie, pretože väčšina na  trhu dostupných tepelných čerpadiel  a kotlov má pre tento typ stavieb zbytočne vysoké výkony. Celé riešenie bolo v Nemecku vyhodnotené ako technicky pokrokové a agentúra BAFA (obdoba našej SIEA) vypláca naň každému investorovi za  najčastejšie  dodávanú veľkosť zariadenia dotáciu  5300 €. Zariadenie už predávame aj na slovenskom trhu,“ uzatvára A.Gottas.

 

Obr. : Kompaktné tepelné čerpadlo DUO

Obr. : Schéma zapojenia TČ

Obr. : Príklad realizácie

Kontaktné údaje:

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Na vartičke 14

965 01  Žiar nad Hronom

Tel.: 045/601 6080

e-mail: obchod@thermosolar.sk

www.thermosolar.sk

0 komentářů u “DUO systém spojil ploché slnečné kolektory a tepelné čerpadlo