Efektivní řízení výroby s ERP systémem

Výrobu je potřeba plánovat a řídit nejen dlouhodobě, ale zejména operativně. Nestačí vypočítat potřebu materiálu, výroba musí rychle reagovat na měnící se požadavky a upravovat výrobní plán dle aktuální situace a potřeb. Systém pro řízení výroby je nutností moderního podniku.

Systém pro řízení výroby

Presumpce pro nastavení řízení výroby

Jak efektivně plánovat a řídit výrobu? Nejdřív je potřeba mít k tomu přehled o skutečném stavu ve výrobě a mít v elektronické podobě reálná data, která se dají pro plánování a řízení výroby použít. To je tedy nutný předpoklad správného plánování a řízení vlastně jakékoliv oblasti – mít podklady. Je hodně výrobních manažerů či vedoucích, kteří chtějí „optimalizovat“ výrobu, ale nemají k tomu data. Rozhodně je potřeba nejprve provést sběr dat, vyhodnotit a poté s nimi něco dělat.

Když máme reálná podkladová data, je možné řídit výrobu. V douhodobém měřítku je většina ERP systémů schopných vypočítat požadavky na materiál dle kusovníků a vytvořit nějaký douhodobý plán. Již větší problém se seřadit jednotlivé výrobní úkoly dle daného kritéria do pořadí.

Rychlá odezva na změny

Systém pro řízení výroby Maggio se soustředí na operativní řízení výroby. To je ta běžná situace, kdy je potřeba vypočítaný a připravený plán rychle měnit, protože do něho vstoupilo něco, o čem se nevědělo a nyní se s tím musí počítat. Operativní řízení většinou vychází z porovnání plánu a skutečné reálné situace, s následnými úpravami plánu. Maggio kromě krátkodobého plánování výroby umožňuje právě okamžité porovnání plánu se skutečností pro libovolné pracoviště.

kontrola výroby komplexně

Kromě možnosti zásahů do plánu a provádění operativních změn přínáší Maggio široké možnosti vyhodnocování a reportingu. Můžete sledovat efektivitu výrobního zařízení,efektivitu pracovníkůkvalitu produkce, vytížení strojů, prostoje aktuální produkci a další důležité ukazatele.

0 komentářů u “Efektivní řízení výroby s ERP systémem