Európska sieť stavebnín BigMat vstúpila na slovenský trh

Šesť slovenských firiem, združených od roku 2009 v aliancii SVET STRIECH, sa od septembra tohto roka rozhodlo fungovať pod záštitou medzinárodnej značky BigMat, s materským zázemím vo Francúzsku. Dnes o tomto začlenení sa do medzinárodnej skupiny podpísali symbolickú zmluvu. Ich fungujúce prevádzky nájdete na ôsmich predajných miestach na Slovensku – vo Zvolene, Banskej Bystrici, Partizánskom, Prievidzi, Skalici, Senici, Poprade a Nitre.
Ako prezrádza Zdenko Francisty, prezident BigMat Slovakia – podnikateľské základy aliancie a jednotlivých členov sú postavené na princípoch dôvery, disciplíny, korektnosti a slušnosti. „Naším zámerom je tieto aktivity naďalej rozvíjať smerom k vyššej kvalite. Spoločne chceme vytvárať priestor pre nové nápady a projekty do budúcnosti. Práve v spolupráci s BigMat International – Európskou sieťou stavebnín – vidíme potenciál pre inšpiráciu, nové príležitosti a nápady.“

V neposlednom rade na tejto spolupráci výrazne získajú spotrebitelia na všetkých úrovniach – od realizačných firiem a skupín, domácich hobby majstrov, až po koncových zákazníkov. „Prínosom pre slovenský stavebný trh z našej strany má byť v prvom rade spoľahlivosť a dôveryhodnosť. Spotrebiteľom to prinesie zlepšenie poskytovania servisu a služieb, inšpiratívne predajné procesy, pestrosť a šírku sortimentu i vhodné predajné priestory,“ objasňuje zámery Zdenko Francisty. Vysvetľovaním filozofie a princípov plánujú do budúcnosti ponúknuť vhodným adeptom priestor na spoluprácu a členstvo v tejto sieti.

Spoločná obchodná stratégia pod jednou značkou

Distribúcia stavebných materiálov sa celosvetovo globalizuje a trh so stavebnými materiálmi sa musí tomuto trendu prispôsobiť. BigMat International má okrem „novozačleneného“ Slovenska v súčasnosti zastúpenie vo Francúzsku, Belgicku, Španielsku, Portugalsku, Taliansku a v Česku. Celkovo ponúka svoje služby a produkty takmer na 850 predajných miestach vo svete.
Cieľom rozširovania sa nie je podľa slov prezidentky BigMat International Claude Coutant snaha robiť viac biznisu. Dôležité je vystupovať spoločne voči zákazníkom, vypracovať spoločnú obchodnú stratégiu, vymieňať si skúsenosti v rámci skupiny na medzinárodnej úrovni.

A v neposlednom rade – fungovanie pod spoločnou značkou umožňuje podnikateľom zachovať si nezávislosť, ale využívať pritom výhody veľkej skupiny.
„Sme skupinou nezávislých predajcov, ktorí vidia v rozširovaní značky vzájomnú výhodu. K rozširovaniu došlo prvotne na základe geografického susedstva, ponúkaných príležitostí a požiadaviek zákazníkov. Stále čakáme, kedy ďalšia krajina bude zrelá na to, aby niesla našu značku. My sme si vybrali Slovensko a Slovensko si vybralo nás!“ prezrádza zámery, prečo medzinárodná skupina vstúpila na náš trh, prezidentka BigMat International.

Funguje to na jednoduchom princípe. Keď spoločnosť nájde vo vybranej skupine podnikateľov, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty – poskytne im svoje skúsenosti a značku. Avšak je na nich, aby si vypracovali vlastnú stratégiu pôsobenia špecifickú pre svoju krajinu. „Dôležitá je spoločná vízia strategických línií spojená s flexibilitou a schopnosťou prispôsobiť sa špecifikám daného trhu. Avšak veľkou výhodou je mať výhľad do budúcnosti a dosah na tisíce kilometrov,“ spresňuje prezidentka.

Tlačové stredisko spoločnosti BigMat Slovakia

0 komentářů u “Európska sieť stavebnín BigMat vstúpila na slovenský trh