Jak správně vyhledávat v insolvenčním rejstříku

Insolvenční rejstřík je veřejný rejstřík. Většina soudních rozhodnutí v insolvenčním řízení se doručuje pouze elektronicky a to tak, že se vyvěsí v internetovém insolvenčním rejstříku. To však znamená pro podnikatele nutnost insolvenční rejstřík sledovat. Tím je na ně přenesena větší odpovědnost.

Insolvenční rejstřík by měli sledovat všichni podnikatelé, kteří mají nějaké dlužníky a to z preventivních důvodů. Pouze v insolvenčním rejstříku se mohou podnikatelé dozvědět, že na jejich dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení. V případě, že chtějí vůči tomuto dlužníkovi uplatnit a své pohledávky, musejí je sami ve stanovené lhůtě přihlásit u příslušného insolvenčního soudu. Insolvenční řízení může být zahájeno jak na právnické osoby (firmy) tak i na fyzické osoby. Těm může být soudem povoleno tzv. oddlužení nebo na ně může soud vyhlásit konkurz. Veškeré pohledávky vůči těmto fyzickým osobám, na které bylo zahájeno insolvenční řízení, je také nutno podat formou přihlášky. Z toho důvodu je nutné sledovat v insolvenčním rejstříku i dlužníky fyzické osoby.

Insolvenční rejstřík provozuje Ministerstvo spravedlnosti na svých webových stránkách a lze v něm hledat podle těchto kategorií:

Příjmení/název – zobrazí dlužníky u fyzických osob podle příjmení, u právnických osob podle názvu

Jméno fyzické osoby – u fyzických osob lze upřesnit křestní

IČ – hledání podle identifikačního čísla dlužníka

Datum narození – hledání podle data narození dlužníka

Rodné číslo u fyzické osoby – hledání podle rodného čísla dlužníka

Obec – hledání podle místa sídla či bydliště dlužníka

Spisová značka – první číslo spisové značky identifikuje soudce daného řízení, pak následuje zkratka INS, která upřesňuje, že jde o insolvenční řízení a dále číslo tohoto insolvenčního řízení a rok. V daném roce je číslo insolvenčního řízení v rámci republiky jedinečné.

vedená u – umožňuje zúžit hledání na insolvenční řízení vedená pouze konkrétního insolvenčního soudu

Stav řízení – zobrazí insolvenční řízení podle stádií, ve kterých se řízení nachází. Při zadávání nesmí být období být delší než 14 dní. Zde je možné hledání ještě upřesnit na aktuální a ukončená řízení.

Příjmení insolvenčního správce – lze vybrat insolvenční řízení přiřazená konkrétním insolvenčním správcům

Každý insolvenční spis obsahuje veškeré dokumenty, které se týkají tohoto insolvečního řízení. Dokumenty jsou pak rozděleny do čtyř kategorií:

Řízení do úpadku – v této kategorii se nachází insolvenční návrh, jeho přílohy, vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, usnesení soudu a dále související pokyny a úřední záznamy

Řízení po úpadku – zde jsou dokumenty především o nařízených jednáních

Incidenční spory – zde se vyskytují dokumenty, které se týkají vylučovacích žalob a dalších incidenčních sporů

Přihlášky – v této kategorii jsou jednotlivé přihlášky věřitelů

Komu přijde složité a pracné, pravidelně kontrolovat změny v insolvenčním rejstříku, může k hlídání svých dlužníků využít program na automatické se sledování insolvence. Co by měl takový software umět? Měl by být buď zdarma nebo by měl mít dlouhou zkušební dobu, po kterou si lze ověřit, zda skutečně funguje. Měl by umět hlídat nejenom právnické, ale i fyzické osoby. Také by měl umět hlídat obyčejné fyzické osoby. To jsou ty, které zatím nejsou vedeny v insolvenčním rejstříku, ale v budoucnu by se do něj mohly dostat. Program by měl být spolehlivý, současně přehledný a jednoduchý na ovládání.

Těmto kritérium nejlépe vyhovuje Donašeč www.donasec.cz/justice/about Donašeč je spolehlivý hlídač dlužníků a obchodních partnerů, se kterým nemusíte mít strach, že by vám unikla důležitá informace. Donašeč sleduje nejenom insolvenční rejstřík, ale také rejstřík obchodní. Jakmile dojde u vašich dlužníků a obchodních partnerů ke změně, ihned budete informováni stručným mailem. Řada podnikatelů a věřitelů si ho oblíbila také proto, že je v základní verzi zdarma. Každý má možnost po dobu 3 měsíců program vyzkoušet. Komu vyhovuje, může se rozhodnout v hlídání pokračovat www.donasec.cz/justice/priceList

Jako alternativu lze na hlídání dlužníků využít hlidat-insolvenci.cz Je to software, který vás spolehlivě upozorní na zahájení insolvence u vašich dlužníků a obchodních partnerů. Následně vás bude informovat o průběhu i ukončení insolvenčního řízení.

www.donasec.cz | www.hlidat-insolvenci.cz

0 komentářů u “Jak správně vyhledávat v insolvenčním rejstříku