Jak vybudovat kariéru snů

První pracovní den v novém roce může být skvělou příležitostí pro zamyšlení se nad dalším profesním vývojem. Cítíte, že se v nynější pracovní pozici už nemáte co naučit? Rádi byste převzali ve firmě větší odpovědnost a dostali za to řádně zaplaceno? Máte pocit, že vedení dostatečně neoceňuje vaše kvality? Poradíme vám, jak rychleji postupovat na kariérním žebříčku.

První pracovní den v novém roce může být skvělou příležitostí pro zamyšlení se nad dalším profesním vývojem. Cítíte, že se v nynější pracovní pozici už nemáte co naučit? Rádi byste převzali ve firmě větší odpovědnost a dostali za to řádně zaplaceno? Máte pocit, že vedení dostatečně neoceňuje vaše kvality?

Pracovní kariéra

Vize je základ

Stanovte si dnes dva krátkodobé kariérní cíle. Jednoho by se vám mělo podařit dosáhnout před začátkem léta, druhého s koncem roku. Může jít třeba o zvýšení platu, přeřazení na zajímavější práci, nebo dokonce o úplnou změnu pracoviště. Jízda nahoru ve výtahu kariéry nebývá jednoduchá, kabina se často zasekává v mezipatrech, občas dokonce na chvíli zhasne stropní světlo trpělivosti. Jestliže se však budete řídit následujícími radami, zvýšíte pravděpodobnost, že váš výtah dojede bez nehody do patra, kde toužíte vystoupit, nebo si vás přivolá někdo, jehož zkušenosti vám pomohou objevit své vlastní možnosti.

O cílech své práce máme většinou přehled. V běžném pracovním shonu jsme však stále rušeni drobnostmi, o kterých se domníváme, že je musíme vyřešit hned. Nemusíme! Naopak, odkládání hlavních úkolů na dobu, až budeme mít víc času a více klidu, se většinou vymstí. Nenechte se vyrušovat nepodstatnými činnostmi. Pokud to nezkusíte, nemáte šanci se posunout ve své kariéře dál. Nemusíte například hned odpovědět na všechny emaily, které jste dostali, když víte, že během dne musíte odevzdat účetní uzávěrku.

Budujte network

Kolika lidem z pracovního života jste před pár dny poslali alespoň e-mailové přání hezkých Vánoc či nevšední přání do novému roku? Deseti? Dvaceti? Během své kariéry se potkáváte s mnoha lidmi. Na některé si po chvilce už nevzpomenete, jiní na vás dlouhodobě zapůsobí. Totéž vnímají ostatní i při kontaktu s vámi. Vaším zájmem by mělo být, aby si vás kolegové a obchodní partneři pamatovali jako sympatického člověka, který registruje jejich přání a dokáže jim naslouchat. V relativně malém Česku je velká šance, že profesní kolegy během života ještě potkáte, bylo by neprozíravé, nevěnovat jim svou pozornost. Právě touto cestou lze někdy dostat nabídku atraktivního zaměstnání, která vás v kariéře posune nahoru.

Vyvarujte se však projevů pochlebování či familiárností. Jestliže si o někom nemyslíte nic dobrého, nepředstírejte opak, dotyčný to pozná.

Mějte přehled také o nabídkách práce na portálech práce.

Buďte kreativní

Při řešení pracovních úkolů si nechte dostatek času na rozhodnutí. V momentech, kdy jde o minuty, postačí i chvíle, při které se pokusíte nahlédnout na problém z neobvyklé strany. Zapomeňte na stovky stran podkladů, na studie, které jste si o věci přečetli. Zapojte do rozhodování svou intuici, své podvědomí. Podvědomí má podle vědců desetimilionkrát větší možnosti než vědomí. V dnešní informační době je naprosto jednoznačné, že čím více počítačů a vyspělých technologií používáme, tím větší roli v rozhodování by měl hrát náš ,obyčejný‘ lidský mozek.

Přepracovanost škodí

Chcete ve své profesi být opravdu úspěšní a myslíte si, že bez totálního pracovního nasazení to nejde? Omyl. Pokud dlouhodobě pracujete šestnáct hodin denně, vaše produktivita práce klesá. Navíc pomalu ztrácíte všeobecný přehled, přestáváte se orientovat v tom, čím společnost kolem vás žije. Nejste schopní obohacovat svou práci o vnější podněty – a to se na výsledcích projeví. Kromě toho se připravujete o chvíle, které byste měli trávit se svými blízkými. Úspěšní lidé vědí, že k pracovnímu úspěchu potřebují podporu své rodiny a také se odreagovat.

Pevné základy

Jestliže dostanete skvělou nabídku práce, rozmyslete si, zda jsou cíle, kterých máte dosáhnout, splnitelné. Rychlý postup v kariéře je možný, ale dejte si pozor, ať kvůli své neznalosti nebo nedostatku zkušeností neskončíte dřív, než jste plánovali. Rychlý růst obvykle není zdravý ani v přírodě, ani v kariéře. Pokud totiž člověk roste postupně a od základů, stojí pak mnohem pevněji.Odkládat hlavní úkoly na dobu, až budete mít víc času a klidu, se většinou vymstí. Nenechte se vyrušovat drobnostmi.

Plánujte

Vyhraďte si dnes asi 40 minut své pracovní doby, uvařte si v kuchyňce kávu nebo čaj, vezměte si list papíru a tužku. Papír rozdělte tužkou na čtyři čtverce. Do horního levého vypište vše, o čem si myslíte, že by vám mohlo v kariéře pomoci, třeba znalosti, kontakty a vlastnosti. Do horního pravého pak napište, co byste chtěli na sobě změnit, o čem si myslíte, že vaši kariéru brzdí. Levý dolní roh patří tomu, co jste už v kariéře dokázali. Pravý dolní roh pak vašim snům a kariérním touhám. List papíru si pečlivě schovejte a jednou týdně se na něj podívejte. Tužkou pak můžete škrtat to, co už se vám podařilo.

0 komentářů u “Jak vybudovat kariéru snů