Najvyšší čas na výmenu okien-ušetríte si stovky eur za vykurovaciu sezónu

Vymeniť okná na celom dome za moderné kvalitné drevené nie je lacná záležitosť, ale určite sa oplatí. Už len samotná výmena okien aj bez zateplenia prináša významnú úsporu energie. Ešte viac však ušetríte pri výmene okien a súčasnom zateplení. Ak sa rozhodnete zatepľovať, určite vymeňte aj okná. A to nielen staré drevené, ale aj staršie plastové, či hliníkové, ktoré už nespĺňajú tepelnotechnické požiadavky.

Spoločnosť Makrowin, s.r.o., Detva patrí medzi výrobcov najkvalitnejších energeticky úsporných drevených a drevohliníkových okien na Slovensku. Jej riaditeľ Dušan Majer hovorí: ,,Uvažovať v súčasnosti o stavbe alebo stavebnej úprave, ktorá nespĺňa minimálne nízkoenergetický štandard, je krátkozraká a zmarená investícia. Ceny energií už len porastú a nikto si nemôže dovoliť vyhadzovať peniaze za vykurovanie atmosféry. Preto je dôležité precízne si vyberať okná  a to, ako pri rekonštrukciách starších stavieb, tak už aj pri projekcii nových domov – najlepšie s nízkoenergetickým, či pasívnym štandardom. Objektívnym kritériom na posúdenie kvality okien je súčiniteľ prechodu tepla Uw.“

Poukazuje aj na to, že najväčšiu plochu okna tvorí sklo, ktoré zohráva rozhodujúcu úlohu pri tepelných ziskoch budovy. Preto je dôležité pri oknách na rodinný dom v dnešnej dobe používať len izolačné trojsklo a na dvojsklá treba už pomaly zabudnúť. Kvalitné izolačné trojsklo má kladnú energetickú bilanciu. V zimnom období cez sklo je možné viac tepla získať, ako stratiť, najmä na južnej strane. Preto je vhodné veľké okná orientovať na južnú stranu a menšie na severnú. Okenný rám zas musí mať dobré parametre s dostatočnou hrúbkou, aby sa do neho mohlo osadiť izolačné trojsklo.

„Dôležitá je aj šírka medzery medzi dvoma tabuľami a priestor medzi tabuľami sa vypĺňa plynom (argónom, kryptónom a pod.). Naše okná  sú vyrobené z kvalitných, tvarovo stálych materiálov, sú doplnené osvedčeným kovaním, rozmerovo aj farebne korešpondujú s architektúrou stavby. Drevené okná Makrowin je možné zaskliť izolačným dvojsklom Ug = 1,1 W/(m².K) alebo izolačným trojsklom Ug = 0,5 W/(m².K). Kvalitu riešenia zabezpečí správne osadenie okna v obvodovom plášti a projekčná príprava exteriérového tienenia,“ vysvetľuje D. Majer.

Dodáva, že samostatnou kategóriou posudzovania kvality riešenia rekonštrukcie alebo novostavby je výmena vnútorného vzduchu. Vetranie oknami je „záťaž“, na ktorú treba myslieť. Je potrebné dodržať pravidelnosť vetrania. „Kto vetrá v zime pravidelne každú hodinu? Vetranie oknami nám  v zime spôsobuje nepohodu. Otvoríme okná a najstaršiemu členovi rodiny ťahá na kríže, alebo na nohy. Vtedy sa doba vetrania podstatne skracuje. Ďalším riešením je mechanické vetranie. Vetrací systém dostatočne prevetráva a nezaťažuje užívateľa. V energeticky pasívnom dome je riešenie s mechanickým prevetrávaním samozrejmosť a počíta sa s ním už vo fáze projektu. Pri mechanickom vetraní množstvo odvetrávaného vzduchu môžeme určiť výpočtom alebo pomocou senzorov, ktoré nám merajú kvalitu vnútorného prostredia – vlhkosť, CO2, VOC.  Ideálne je riešiť spálňu a detskú izbu výpočtom, kuchyňu a obývačku merať senzormi. Napríklad použitie rekuperátora  zabezpečí zvýšenie teploty privádzaného vzduchu.  Rekuperátor  rieši aj energetické straty, ktoré sú spojené s vetraním a nie sú zanedbateľné. Teplo, ktoré vypustíme von, musíme do bytu dodať späť,“ konštatuje D. Majer.

Dodáva, že montáž okna je potrebné zveriť do rúk odborníkov, pretože amatéri ju neurobia tak dobre ako špecialisti s dlhoročnou skúsenosťou. Sú k tomu potrebné aj materiály a pomôcky, ku ktorým sa spravidla laik nedostane. Financovanie rekonštrukcie okien by mali záujemcovia zase zveriť bankám, pretože v súčasnosti sa oplatí zobrať si hypotekárny úver na výmenu starých okien. Úroky v bankách sú historicky najnižšie, pri úrokových sadzbách už od 2,5 % ročne. Úspory na kúrení z dôvodu výmeny len okien tak umožnia splácať až 1/3 úveru na okná.

Viac informácií je na: www.makrowin.sk , alebo na tel: +421 45 5455346,
e-mail: info@makrowin.sk

 

 

0 komentářů u “Najvyšší čas na výmenu okien-ušetríte si stovky eur za vykurovaciu sezónu