Nový zvon v Kaplnke svätej Alžbety sa po sto rokoch opäť rozoznie

Na konci júna dokončila akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice rekonštrukciu barokovej Kaplnky svätej Alžbety, v blízkosti Jurkovičovho domu na Kúpeľnom námestí v Luhačoviciach. Najstarší objekt kúpeľného stredu, ktorý je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou Českej republiky, nechal pre chorých v blízkosti liečivých prameňov postaviť okolo roku 1743 šľachtický rok Serényiovcov. Nanovo bol do vežičky umiestnený aj zvon, ktorý tu chýbal viac ako sto rokov, pretože bol demontovaný počas prvej svetovej vojny a roztavený pre zbrojnú výrobu. Vlastná existencia zvona je doložená farskou kronikou a ďalšími dobovými písomnosťami. Pôvodný zvon je zachytený na fotografii z roku 1885 a pohľadnici z roku 1910. V tej dobe jeho zvonením začínalo podávanie tunajších prírodných minerálnych kúpeľov a ďalších procedúr. Nový zvon vážiaci 23,5 kg, s priemerom 320 mm bol odliaty v dielni Leticie Vránovej – Dytrychovej a reliéf je dielom akademickej sochárky Věry Kunčarovej.

 

Otvorenie kaplnky po rekonštrukcii bude súčasťou tradičnej Luhačovickej púte, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13. 7. 2014. Po svätej omši, ktorá začne v kostole svätej Rodiny o 10:15 hod, sa vydá sprievod ku Kaplnke svätej Alžbety, kde sa po jej slávnostnom otvorení na pravé poludnie prvýkrát rozoznie nový zvon. Zvoniť sa bude vždy dvakrát denne a to na poludnie a o osemnástej hodine.

Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali 400 tis. Kč. Z vlastných prostriedkov vynaložila akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice štvrť milióna korún a zvyšné finančné náklady boli uhradené dotáciami z Ministerstva kultúry SR a mesta Luhačovice. Znovuobnovenie tradície zvonenia na Kúpeľnom námestí sa tak stane pomyselnou bodkou za práve dokončenou rozsiahlou revitalizáciou kúpeľného areálu.

 

Viac informácií nájdete na www.LazneLuhacovice.cz

 

0 komentářů u “Nový zvon v Kaplnke svätej Alžbety sa po sto rokoch opäť rozoznie