Online webináře nebo semináře? Zamyslete se!

Než se pustíme do rozboru dvou technik, jak sdělovat informace posluchačům, podíváme se na místa, kde se semináře a online webináře využívají a řekneme si, jaký je jejich cíl.

Online Webináře – proměńte poznatky v zisky!

Online webináře a semináře

online webináře vs seminářeSe semináři se valná většina z nás seznámila nebo alespoň ví, o co jde. Mohli jste se s nimi setkat ve školství – ať už jste si připravovali vlastní seminář či jste chodili na semináře k učitelům/kám. Dále jste se mohli s nimi setkat ve spojitosti s prací – určitý druh školení. Semináře se především zabývají vzdělávacími programy, kdy však neprobíhá normální výuka, ale je potřeba vyvinout aktivitu mezi posluchači a lektorem. Z toho vyplývá, že se semináře aktivně účastní všichni.

Cíl seminářů byl nakousnut v minulém odstavci – vždy nám jde o předání informací posluchačům a snažíme se dodržet vzdělávací formu. Po ukončení semináře by každý měl nabýt pocitu o nabrání nových vědomostí a poznatků.

Vše výše zmiňované obsahují i online webináře. Jediný rozdíl je v místě pořádání. Semináře se pořádají na určitém místě, kdy se všichni posluchači sejdou a tudíž zde nechybí fyzický kontakt. Online webináře se pořádají odlišným způsobem, kdy je zapotřebí vlastnit počítač (notebook, tablet,…) a připojení k internetu. Posluchačům tedy stačí zapnout internetový prohlížeč a zadat URL adresu, kde se webinář bude pořádat.

Díky této možnosti nejsme vázáni na místo konání a můžeme tak ušetřit peníze za dopravu. Pro příklad se zamyslete nad firemními konferencemi, kde například řeší strategii trhu. A k tomu je firma mezinárodní. Pro firmy je poté lepší pořádat konference přes internet než platit za dopravu svých zaměstnanců (např. letenky). Konference však nebývají vzdělávací, proto nemůžeme mluvit o webinářích.

Možná Vás také napadne, že u webináře se mohou sejít lidé z celého světa. Ano, máte pravdu. Stačí prolomit jazykovou bariéru a vzdělávací webináře můžete sledovat i na zahraničních portálech. Pro větší efektivitu se však tyto webináře pořádají v omezeném počtu zúčastněných. To pomáhá při 100% reakci na všechny dotazy, připomínky a jiné.

Online Webináře – chybí aktivní přístup? NE!

online webinářeU seminářů jsme si řekli o aktivním přístupu mezi posluchači. Jak je to ale řešeno u online webinářů, když se posluchači nevidí a vidí pouze lektora? Za naši dobu, kdy jsme dělali webináře ještě před tímto projektem pro naše klienty v oblasti výpočetní techniky, tvorby webových stránek a online marketingu jsme využívali plnohodnotné systémy, které nám pomáhali v aktivním přístupu s diváky. Pokud posluchač měl připojený mikrofon, mohl se přihlásit o slovo a my jsme mu dali tu možnost – dotazy, připomínky, atd. Kdo však nedisponoval připojeným mikrofonem, mohl v reálném čase využívat chat. Po přečtení zprávy z chatu jsme odpovídali a rozdávali potřebné informace.

Tudíž nám vyplývá, že online webináře neztrácejí na kvalitě a zároveň zde nechybí i aktivní přístup. I účastníci webinářů nemusejí mít dotazy jen na lektory – stává se nám, že i účastníci komunikují mezi sebou a někdy i získáte dřív radu od nich, než se k nim my (OnlineWebináře.cz) dostaneme.

Klady a zápory

Zkusíme si rozebrat z dosažených poznatků, co má své klady a své zápory.

Semináře Online Webináře
Klady Zápory Klady Zápory
fyzický kontakt s účastníky místo konání – doprava úspora času chybí fyzický kontakt
vše v reálném čase  pokud se nenahrává, nemůžeme se vrátit k záznamu úspora peněz  potřeba počítače
nabírání kontaktů osobně možnost záznamu webináře  potřeba internetu
stačí základní znalosti užívání PC  webinář v cizím jazyce – jazyková bariéra

0 komentářů u “Online webináře nebo semináře? Zamyslete se!