Osobní bankrot

Osobní bankrot je v poslední době často skloňovaný pojem. Nepříjemnosti s neschopností nebo omezením platební schopnosti potkaly snad každého z nás. Pokud jsme schopni se dluhy zlikvidovat vlastními silami, je vše v naprostém pořádku.

Pokud však dluhy nestačíme splácet, dochází k žalobám, jejich „zesplatnění“ a následují exekuce, stojíme před otázkou záchrany vlastní existence.

 

Naštěstí od roku 2008 můžeme kritickou finanční situaci řešit pomocí oddlužení, a to dvojím způsobem:

 

  1. Zpeněžení majetkové podstaty je způsob oddlužení formou jednorázového zaplacení dluhů z prodeje majetku dlužníka (aktiv), který dlužník vlastní v době schválení oddlužení. Právo nakládat s tímto majetkem má insolvenční správce, který realizuje zpeněžení a tímto část oddlužení. O způsobu zpeněžení (prodeje) rozhoduje insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru. Prodej se realizuje zpravidla veřejnou dražbou, prodejem věcí dle OSŘ nebo prodejem mimo dražbu. Za účelem stanovení minimální ceny majetku se vypracovává znalecký posudek.
  2. Plnění splátkového kalendáře.  Jedná se o způsob oddlužení, kde je stanovena povinnost dlužníka pravidelně po dobu 5-ti let splácet stanovenou sumu ze svých příjmů. Výši této sumy zjistíte využitím této kalkulačky oddlužení. Měsíční splátka je rozvržena dlužníkem prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru výše jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení.

Zajištění věřitelé jsou uspokojeni z výtěžku prodeje zajištěného majetku. Tímto se rozumí jakýkoli majetek, kterým dlužník v době schválení oddlužení ručil svým věřitelům, zpravidla na základě zástavní smlouvy.

 

Výše uvedeným způsobem se můžeme „zbavit“ až 70-ti% všech dluhů, a to zcela legální cestou.

Služby oddlužení jsou dnes velmi rozšířené, ale mnohé z nich poskytují subjekty, které nemají právní kvalifikaci a vše poskytují za účelem vlastního prospěchu a businessu.

Buďte proto v případě vyhledáváni pomocníka na oddlužení obezřetní a dejte přednost před amatéry profesionálům.

Profesionálové jsou Ti, kteří spolupracují s advokáty, jež návrhy na osobní bankrot a oddlužení buďto kontrolují, nebo vyhotovují sami.

www.bankrotaoddluzeni.cz

0 komentářů u “Osobní bankrot