Pomoc obetiam povodní je už na ceste

Rakúsky koncern TONDACH Gleinstätten AG, ktorý  je vedúcim producentom keramických škridiel v strednej a južnej Európe, podporí obete nedávnych povodní na Balkáne. Spoločnosť už pre nich poskytla bezplatne škridly, ktoré postačia na pokrytie cca 100 domov. Pridali sa aj spoločnosti Wienerberger a Pipelife, ktoré tiež  pomôžu obetiam povodní na Balkáne so svojimi stavebnými balíkmi. Informovalo o tom vedenie koncernu Tondach v Gleinstättene oficiálnou tlačovou správou.

Začiatkom júna postihli viac ako 3 milióny ľudí v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a Srbsku najväčšie povodne za posledných sto rokov. Podľa odhadov „Banky pre obnovu a rozvoj“, sa presunú na obnovu škôd spôsobených katastrofálnymi záplavami cca 3 miliardy EUR.

 

Rýchla pomoc bude zabezpečená prostredníctvom dovozu stavebných materiálov

 

V krízových oblastiach sa začali upratovacie práce a začalo sa aj s novou výstavbou. Najviac sa táto katastrofa dotkla časti Srbska, Bosny a Hercegoviny. Aby sa mohli obete povodní tohto regiónu dostať čo najskôr späť do svojich domovov, spoločnosti Tondach a Wienerberger poskytli ihneď bezplatne škridly i tehly pre obete povodní.

 

„Podpora ľudí tohto regiónu má pre nás najvyššiu prioritu. Musíme sa rýchlo postarať, aby postihnutí povodňami mali opäť strechu nad hlavou a aby sa pre nich vybudovala potrebná infraštruktúra, ktorú predstavujú materské školy, školy a nemocnice. Popri mnohých humanitárnych organizáciách chceme prispieť našou pomocou a postaráme sa o pokrytie cca 100 domov obetí povodní,“ informovali Martin Olbrich a Marcus Pechlaner, predstavitelia dozornej rady koncernu Tondach Gleinstätten, AG. K Tondachu sa pridali aj Wienerberger a Pipelife, ktoré tiež  podporia obete povodní so svojimi stavebnými balíkmi v spomínaných regiónoch.

 

Tondach a Wienerberger sú výrobnými a odbytovými miestami v regiónoch dotknutých povodňami. Kvôli rýchlej pomoci sa obete povodní môžu skontaktovať s humanitárnymi organizáciami priamo zo svojho miesta bydliska. Koordinácia pomoci prostredníctvom dodávania materiálu na strechy sa uskutoční v krajinách pomocou lokálnych organizácií – Chorvátskeho Červeného kríža v Záhrebe, Srbského Hausig Centaru v Belehrade a pre Bosnu je to Caritas Switzerland v Sarajeve.

 

„Rozsah tejto povodňovej katastrofy je obrovský. Pre nás je dôležité to, aby sme vedeli pomôcť obetiam povodní rýchlo a nebyrokraticky. Postihnuté rodiny sa môžu ohlásiť v uvedených humanitárnych organizáciách a miestnych pomocných organizáciách. Dodávky stavebných materiálov sa robia centrálne prostredníctvom organizácií, ktoré sú oboznámené so situáciou a môžu realizovať dodávanie materiálov čo najrýchlejšou a najefektívnejšou formou. Sme radi, že naše stavebné materiály vieme dodávať priamo z miesta, aby mohlo dochádzať k znovuvybudovaniu domovov a aby ľudia týchto regiónov mohli opäť cítiť istotu a bezpečie domova,“ oznámili predstavitelia koncernu Tondach Gleinstätten, AG.

 

TONDACH Gleinstätten, AG

 

TONDACH Gleinstätten AG, ktorý  je vedúcim producentom keramických škridiel v strednej a južnej Európe, má centrálu v meste Gleinstätten (v oblasti Štajersko) a zamestnáva okolo 1850 zamestnancov v 11 krajinách. Na Balkáne má Tondach svoje zastúpenie na piatich miestach a výrobné závody má v Srbsku, Chorvátsku a Macedónsku, v Bosne a Hercegovine je zastúpený so svojím odbytovým miestom v meste Sarajevo. V roku 2013 bol konsolidovaný obrat koncernu Tondach zhodnotený vo výške 154 mil. eur.  Tondach Gleinstätten AG stavia svoj úspech na lokálnom manažmente, najnovších technológiách a na inovatívnej výrobnej politike. Koncern Tondach má zastúpenie aj na Slovensku prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Tondach Slovensko, s.r.o., Stupava.

 

__________

V prípade otázok sa obracajte na:

 

Mgr. Sabine Linner

Vedenie medzinárodného marketingu a komunikácie

TONDACH Gleinstätten, AG

A-8443 Gleinstätten

Tel.:0043 3457/2218-16, Mobil: 0043 664/610 79 37

Fax.:0043 3457/2218-62

E-mail: linner.sabine@tondach.at

 

 

0 komentářů u “Pomoc obetiam povodní je už na ceste