Poradenstvo a doplnkové služby od Energie2 šetria zákazníkom peniaze

Energie2, a. s., je slovenská spoločnosť zabezpečujúca spoľahlivé dodávky zemného plynu a elektrickej energie. Spoločnosť je na slovenskom trhu s energetikou viac ako 5 rokov a dodáva pre všetky typy firiem, organizácie, verejný sektor aj domácnosti. Okrem Slovenska pôsobí aj v ČR, Maďarsku, Poľsku a Chorvátsku. Pod značkou Energie2 pôsobia špičkoví odborníci v oblasti energetiky na Slovensku. Preto svojim zákazníkom spoločnosť dodáva nielen elektrinu a plyn, ale aj čoraz viac potrebné a využívané energetické poradenstvo a doplnkové služby v oblasti energetiky.

Prevádzkový riaditeľ Energie2, a. s., Mgr. Peter Poláček k tomu hovorí: „Energetický audit je systematický postup, na základe ktorého získa zákazník užitočné informácie o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie. Výstupom takéhoto auditu je písomná správa, ktorej podstatou je identifikácia a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Energetický audit vypracuje audítor spoločnosti Energie2. Postupuje tak, že určí predmet energetického auditu, posúdi a zhodnotí skutkový stav – energetickú bilanciu, navrhne opatrenia na zníženie spotreby energie, vymedzí možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie a posúdi navrhované opatrenia po ekonomickej a environmentálnej stránke.
Kým energetický audit vypracúva audítor, energetický certifikát budov má na starosti projektant. Energetický certifikát budov slúži na hodnotenie budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a tvorby emisií oxidu uhličitého. Výsledkom certifikátu je zatriedenie budovy do energetických škál. Zákazník tak zistí, či jeho budova patrí do najúspornejšej triedy A alebo sa blíži k plytvajúcej triede G.“

Ďalej upozorňuje na to, že efektívna hospodárnosť budovy si často vyžaduje len minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Energetický certifikát budov, ktorý zákazníkovi vypracuje projektant Energie2 upozorní na to, čo potrebuje konkrétna budova, zistí všetky technicky možné a ekonomicky výhodné riešenia. Výsledky energetického certifikátu sú zahrnuté do technickej správy projektovej dokumentácie.

Pre firemných zákazníkov spoločnosť Energie2 ponúka aj doplnkové služby zamerané na ďalšie zásadné úspory. Okrem energetického poradenstva, vypracovania energetického auditu a energetického certifikátu budov, sú to služby a produkty:
– termovízne merania budov a objektov
– revízne správy a úradné skúšky energetických zariadení
– meranie a optimalizácia distribučných nákladov
– energetické služby – podporované aj garantované
– paušálne služby – náhrada za firemného energetika

Obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2 Eduard Chudovský k tomu poznamenáva: „Doplnkové služby sme do nášho portfólia zahrnuli iba nedávno, v roku 2015. Rozhodli sme sa tak kvôli záujmu zo strany našich firemných zákazníkov, ktorí sa na nás čoraz častejšie obracali s pomocou o vypracovanie energetických auditov a tým aj o nastavenie optimalizácie nákladov. Z doplnkových služieb je najviac využívané energetické poradenstvo, meranie a optimalizácia distribučných nastavení, vzhľadom na zvýšenú potrebu sledovať mesačný priebeh už aj u malých a stredných zákazníkov. Cena je individuálna na základe rozsahu doplnkových služieb. Základne administratívne poradenstvo má u nás klient zdarma. Meranie a optimalizácia začína rádovo na niekoľko 100 eur podľa rozsahu merania až po náročné audity alebo priamo modernizácie a financovanie energetických zdrojov. Viazanosť je spätá s dodávkou energií, ale zákazník má možnosť využiť doplnkové služby aj jednorazovo bez viazanosti.“

Všetky doplnkové služby vybavia zákazníci prostredníctvom mailov:
info@energie2.sk; energetickyaudit@energie2.sk; energetik@energie2.sk

Ďalšie informácie sú na www.energie2.sk, info@energie2.sk , infolinka: 0850 166 066

0 komentářů u “Poradenstvo a doplnkové služby od Energie2 šetria zákazníkom peniaze