Řemenice a další součásti variátoru

Zakrytované těleso u zadního kola motocyklů chrání 4 důležité součásti: kolečko variátoru, řemenice, řemen a spojkový buben.

Všechny čtyři součásti (někdy také souhrnně nazývány jako variátor) se podílejí na automatickém převodu rychlostních stupňů, jde vlastně o druh automatické převodovky. Nastavením jednotlivých partů celého komplexu je možné dosáhnout změn ve výkonu stroje.

válečky variátoru

Válečky variátoru se časem opotřebují a je třeba je vyměnit. Nižší životnost může zapříčinit tužší kontrastní pružina v kombinaci s příliš napnutým řemenem. (Flickr.com, Eric Almendral, Vespa LX variator, interior, rollers).

První proměnnou udávající výkon skútru jsou válečky variátoru. Nachází se v zakrytovaném kolečku na přední řemenici a jsou rozmístěné symetricky kolem jeho středu. Funkce válečků je využití principu odstředivé síly, kdy při roztočení přední řemenice dojde k jejich rotaci a systematickému posunování směrem od středu kolečka. Tím dojde k zúžení průměru řemenice a zvýšení převodového poměru. Hmotnost válečků volíme v závislosti na tuhosti kontrastní pružiny a spojkových pružinek – společné působení těchto vlivů udává okamžik změny převodového poměru. Obecně, těžší válečky mění převodový poměr rychleji za nižších otáček.

Řízená řemenice se nachází dál ve směru od řídítek. Úkolem této řemenice je převod hnací síly pomocí řemene na zadní kolo. Soustavu tvoří spojkový buben, čelistník spojky a kontrastní pružina. Tvrdší pružina vyžaduje lehčí válečky a obecně tužší pružinou dosahujeme vyšších otáček. To stejné platí u tužších pružinek, které podrží spojkové pakny déle a rozjezd tak proběhne za vyšších otáček.

Zdroj: http://technicke-zajimavosti.blogspot.cz/2015/04/variator-princip-fungovani-funkce.html

0 komentářů u “Řemenice a další součásti variátoru