Význam registrace ochranné známky

Ochranná známka má nejen významnou právní ochranu dodavatele, ale i nezanedbatelný význam z hlediska marketingu.   Ochranná známka odlišuje produkty dodavatelů a tím usnadňuje spotřebitelům výběr, zbavuje zboží anonymity a odkazuje na jeho původ. Ochranná známka zabezpečuje též ochranu spotřebitelů a … Celý příspěvek