Význam registrace ochranné známky

Ochranná známka má nejen významnou právní ochranu dodavatele, ale i nezanedbatelný význam z hlediska marketingu.

 

Ochranná známka odlišuje produkty dodavatelů a tím usnadňuje spotřebitelům výběr, zbavuje zboží anonymity a odkazuje na jeho původ. Ochranná známka zabezpečuje též ochranu spotřebitelů a odběratelů poskytováním záruky určité jakosti zboží. Ochranná známka má také samozřejmě funkci právní ochrany dodavatele a také funkci monopolizační.

Registrace ochranné známky přispívá k ekonomickému rozvoji, a to zvláště zlepšením pozice na trhu ve vztahu k zákazníkům, kteří se tak mohou snadněji orientovat v původu výrobku. Pro spotřebitele je registrací ochranné známky usnadněn výběr produktu. Také pro případné investory je produkt chráněný registrovanou ochrannou známkou mnohem zajímavějším, než produkt neregistrovaný.

Jestliže je název chráněn ochrannou známkou, může být tento název uváděn se symbolem R v kroužku ®. Z marketingového hlediska je užívání tohoto symbolu doporučováno.

Ochranná známka může mít několik základních podob. Slovní ochranná známka je slovním označením v běžném nebo ve zvláštním grafickém písmu. Obrazová ochranná známka obsahuje zobrazení různých motivů (např. logo). Prostorová – zpravidla se jedná o označení tvořené tvarem výrobku nebo jeho obalu. Ochranná známka může být také kombinovaná. Jedná se o kombinace tvaru výrobku nebo obalu např. se slovy.

Známka může být přihlášena v černobílém nebo barevném provedení. U barevných známek se ochrana vztahuje i na užité barvy a jejich uspořádání. Barevná ochranná známka se musí důsledně užívat pouze v tom barevném provedení, v kterém byla zaregistrována.

Ochranná známka pro Českou republiku se registruje u Úřadu průmyslového vlastnictví. Platnost ochranné známky je deset let a po této době ji lze opět prodloužit o dalších deset let. Toto lze opakovat dle potřeby.

Podrobné informace o způsobu registrace ochranné známky a jejím významu z právního a marketingového hlediska poskytne zájemcům marketingová společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

http://www.aneri.cz/cs/poradenstvi-a-konzultacni-cinnost/marketingove-poradenstvi/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/vyznam-registrace-ochranne-znamky/

0 komentářů u “Význam registrace ochranné známky