Odvoz odpadu – jedine RedLine’s, s.r.o.

Hľadáte spoločnosť, ktorá by Vám zabezpečila odvoz iného ako komunálneho odpadu, zabezpečila zemné práce počas výstavby, alebo demolácie budov, prenajala veľkokapacitné kontajnery, poskytla odborné poradenstvo pri nakladaní s jednotlivými druhmi odpadov, či poskytla služby externého bezpečnostného poradcu? Ak ste aspoň … Celý příspěvek