Unikátna technológia v Krajnom posúva Slovensko o krok dopredu oproti ostatným krajinám EÚ

K uplatňovaniu myšlienok trvalo udržateľného rozvoja v praxi  prispeje nová technologická linka spoločnosti PR Krajné, s.r.o., na materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov z výroby autodielov a zo spracovania vozidiel po skončení životnosti, ktorú  oficiálne uviedli do trvalej prevádzky v piatok 8.11.2013 v Krajnom, v okrese Myjava. Projekt … Celý příspěvek