Zateplení střech a podkroví

Tepelná izolace střešních plášťů a konstrukcí je jednou z nejdůležitějších tepelných izolace celé stavby. A to především protože vodorovnými konstrukcemi a střechou uniká nejvíce tepelné energie. Zateplení plochých střech se provádí většinou při výměně nebo rekonstrukce izolace proti vlhkosti a u šikmých střech buď při výměně střešní krytiny nebo při rekonstrukci podkroví a v něm umístěných bytů.

Možnosti zateplení plochých střech

Ploché střechy se nejčastěji zateplují pomocí tvrzených pochůzích vat nebo polystyrenů, které se kladou na stropní konstrukci nejvyššího podlaží a k této konstrukci se připevňují pomocí talířových hmoždinek, které jsou pojistkou proti poškození střechy větrem. Na tyto konstrukce se klade izolace proti vodě v podobě asfaltových pásů nebo pvc folií, které mají deklarovanou životnost více než 100 let. Reálně je více možností provedení umístění této tepelné izolace, pokud je používana jako tepelná izolace tvrzený polystyren, který je nenasákavý, lze ho umístit i nad izolaci proti vodě a poté jej zatížit například oblázky, které jej chrání proti odnesení větrem.

Možnosti zateplení šikmých střech

Zateplení šikmých střech se může provádět buď zeshora nebo zespoda z podkroví. Záleží na použité izolaci a jejího umístění. Nejčastější variantou zateplení je vložení vaty mezi krokve, popřípadně ještě přídavní izolace do sádrokartonové konstrukce. tato varianta nevyžaduje upravovat nebo odmontovávat střešní krytinu a provádí se pokud si například majitel přeje zateplení, rekonstrukci nebo výstavbu nových bytů v podkroví. Další variantou je tepelná izolace zeshora, která je nejčastěji prováděna v podobě polyuretanových panelů kladených na palubkové bednění na krokvích a přišroubování k této dřevěnné konstrukci.

0 komentářů u “Zateplení střech a podkroví