Zlepšenie dopravy je krokom k podpore kúpeľníctva a turizmu

Pridanie jedného nového páru vlakov do pravidelného taktového systému na trati Prešov – Bardejov, ako aj medziročný nárast dopravného výkonu na tejto trati o 10,24 %, je dobrou správou nielen pre obyvateľov regiónu, ale aj pre klientov Bardejovských kúpeľov. Rovnako tak aj medziročný nárast dopravného výkonu na trati Prešov – Kysak o 4,7 %, pretože Kysak je prestupnou stanicou na rýchliky smerom do Bratislavy a Prahy. Informovala o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková.

,,Podnikatelia a občania východného Slovenska oceňujú tento krok Ministerstva dopravy a Železničnej spoločnosti Slovensko. Sme radi, že zvíťazil zdravý rozum a nedošlo k vlani uvažovanému drastickému kroku rušiť, či obmedziť vlakové spojenie na trati Bardejov – Prešov, ako aj k zámeru zlikvidovať priame rýchlikové spojenie Prešov – Bratislava. Namiesto rušenia sa teraz dokonca od 15.decembra 2013 zlepšuje dopravné spojenie, čo je krokom správnym smerom k posilneniu turistického ruchu východného Slovenska a k zvýšeniu návštevnosti Bardejovských kúpeľov. Vítame takéto kroky, ktoré aspoň trochu podporia cestovný ruch postihnutý krízou i zhoršovaním podnikateľského prostredia v posledných rokoch,“ konštatovala T. Šatanková.

Ďalej poukázala na to, že prevažná väčšina klientov Bardejovských kúpeľov využíva pri doprave na liečenie verejnú dopravu. Práve doprava je úzkym miestom brániacim masívnejšiemu zvýšeniu návštevnosti kúpeľov. Do Bardejova sa prakticky nedá dostať vlakom bez prestupovania. Na niekoľkotýždňové pobyty pritom pacienti potrebujú  značnú batožinu, s ktorou prestupovať je náročné. Pritom ide často o dlhodobo chorých, či hendikepovaných a starších občanov.

,,Celospoločenské straty z rušenia tratí a obmedzovania tratí by boli ďaleko vyššie ako dotácie potrebné na zachovanie tejto dopravy. Bardejovské kúpele a celý región potrebujú finančné prostriedky, ktoré návštevníci so sebou prinášajú. Nehovoriac o pracovných miestach v turizme a kúpeľníctve,“ upozornila T. Šatanková.

Doplnila, že doprava je jedným z kľúčov k návštevnosti Bardejovských kúpeľov a celého regiónu. Nielen železničná, ale aj cestná sieť do tejto oblasti je nekvalitná. Kúpeľom navyše v posledných rokoch ubudli  aj zahraniční návštevníci, najmä Nemci, lebo do Košíc z Nemecka a ďalších tradičných návštevníckych krajín nič nelieta. Podobne je tomu aj z perspektívnych východných trhov -Ukrajiny a Ruska. Neexistujúce pravidelné letecké spojenia do Popradu a Košíc, kde sú najbližšie letiská, zabraňujú rozvoju turizmu a navyše ešte aj spojenie z týchto miest do Bardejova je problematické.

,,Prvou lastovičkou, ktorú vítame, je v týchto dňoch obnovenie pravidelného leteckého spojenia Praha-Bratislava-Košice Českými aerolíniami. Dúfajme, že  linka vydrží, bude sa rozvíjať a časom k nej pribudnú ďalšie,“ uzavrela T. Šatanková.

Napriek doprave, Bardejovské kúpele patria k trom najobľúbenejším, najnavštevovanejším a počtom lôžok najväčším slovenským kúpeľom. Zároveň sa hrdia tým, že patria medzi najstaršie kúpele s najdlhšou tradíciou poskytovania kúpeľných služieb. Prvá zmienka o Bardejovských Kúpeľoch je z roku 1247, keď uhorský kráľ Béla IV. daroval územie dnešných kúpeľov aj s prameňmi mestu Bardejov. Kúpele si vychutnávala na liečení v roku 1895 aj manželka Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta, nazývaná Sissi, ktorej socha sa vyníma v kúpeľnom parku. Pobýval tu aj rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleóna (1809), ruský cár Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska, manželka poľského kráľa Jána III. Sobieského.

 

Viac informácií na : www.kupele-bj.sk

Centrálne rezervačné oddelenie:
Tel.: 054/477 4346, 477 2717 Fax: 054/472 3549
E-mail: rezervacie@kupele-bj.sk, pk@kupele-bj.sk

0 komentářů u “Zlepšenie dopravy je krokom k podpore kúpeľníctva a turizmu